Do 2040 r. majątek netto Polaków powiększy się do 18 bln zł

W ciągu kilkunastu lat nasze społeczeństwo czeka rewolucja majątkowa. Wzbogacimy się dzięki oszczędnościom i dziedziczeniu. W 2040 r. wartość netto aktywów Polaków zwiększy się realnie o 70 proc., do 18 bln zł.
Do 2040 r. majątek netto Polaków powiększy się do 18 bln zł

Z raportu „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków” przygotowanego przez PI Research na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że średnia wartość brutto majątku polskiej rodziny wzrośnie z 500 tys. zł do 861 tys. zł. Wzbogacimy się dzięki oszczędnościom, ale też w wyniku dziedziczenia.

Zgodnie z wnioskami raportu od połowy lat 20. naszego wieku średnie realne tempo wzrostu majątku pojedynczego gospodarstwa domowego będzie gwałtownie rosło: średni roczny wzrost będzie wynosił 8 tys. zł, zaś w latach 30. sięgnie 20 tys. zł. Na te wartości wpłynie zmniejszająca się liczba gospodarstw domowych, a także rosnący udział przedsiębiorstw w majątku.

– W ciągu najbliższych dekad zmienią się źródła przyrostu majątku Polaków. Dotychczas głównym źródłem wzrostu były podwyżki cen kupowanych na kredyt nieruchomości. W przyszłości akumulacja majątku będzie oparta w dużo większym stopniu na akumulacji oszczędności i zwrocie z aktywów finansowych. Dodatkowo, kluczowym elementem przyrostu majątku pojedynczego gospodarstwa domowego stanie się dziedziczenie. Realna wartość otrzymywanych spadków wzrośnie prawie trzykrotnie z 61 mld zł w tym roku do 167 mld zł w 2040 r. – tłumaczy Adam Czerniak, główny ekonomista PI Research i jeden z twórców raportu.

Do 2020 roku Polacy otrzymają w spadkach ok. 67 mld zł. W ciągu ostatnich 5 lat najczęściej dziedziczyliśmy pieniądze (28 proc.) lub nieruchomości (24 proc.). Respondenci najczęściej decydują się na zatrzymanie majątku. Szacuje się, że w okresie od 2016 do 2020 roku Polacy odziedziczą aktywa o wartości 342 mld zł.

Największy skok nastąpi po 2030 r., a na znaczeniu zyskają aktywa finansowe, które będą rosły w tempie 5,8 proc. na rok, spadał zaś będzie udział aktywów rzeczowych (głównie nieruchomości) w majątku Polaków.

Najważniejszą składową majątku finansowego Polaków nadal będą oszczędności. Ich główną formą będą lokaty, których wartość do 2040 roku wzrośnie czterokrotnie. Duża część dziedziczonych zasobów rzeczowych zostanie sprzedana i przeznaczona na zakup m.in. produktów inwestycyjnych i akcji. Będą to aktywa, których wartość w majątku Polaków będzie rosła najszybciej. Ich udział w majątku do 2040 roku ulegnie podwojeniu.

Majątek netto przeciętnej polskiej rodziny wynosił w 2015 roku średnio 441 tys. zł, z czego ponad połowę stanowią nieruchomości. Duży udział w zasobach stanowią również aktywa finansowe, przede wszystkim depozyty. Co piąte gospodarstwo domowe ma też inną nieruchomość, taką jak działka, domek letniskowy, ziemia rolna lub kolejne mieszkanie.

(źródło: materiały prasowe BZ WBK, oprac. km)

Otwarta licencja


Tagi