Grecja podda się decyzjom Eurostrefy

Coraz bliższa jest rozstrzygnięcie sprawy  greckiego członkostwa w strefie euro. A ponadto warto przeczytać o tym jak ogłaszać niewypłacalność, o nowej publikacji MFW na temat dopuszczalnego  długu publicznego, o monsunie dyktującym stopy procentowe w Indiach, o tym, że polski rząd będzie nadal pływał po Bałtyku  i że nawet skorumpowana i ogarnięta skandalami firma może sprzedać 100-letnie obligacje.
Grecja podda się decyzjom Eurostrefy

wiadomosciGrecy wypływają na powierzchnie? Wygląda na to, że w środę premier Grecji Tsipras będzie musiał przełknąć narzucenie reform na rynku pracy i w systemie emerytalnym, na które nie zgadzał się od pięciu miesięcy, lub zdecydować o niezapłaceniu raty dla MFW, co de facto oznaczałoby kolejny krok na drodze do ogłoszenia niewypłacalności. Reuters uważa, że zdecyduje się przyjąć warunki eurostrefy.

prasaTymczasem według „Telegraph” sytuacja nie ustabilizuje się, dopóki Grecja nie opuści strefy euro i nie ogłosi bankructwa. Allister Heath uważa, że Grecja powinna przestać liczyć na cud. To oczywiście krótkoterminowo przyniesie kolejny wstrząs, ale jest jedyną drogą do wzrostu gospodarczego.

mobilnaNatomiast według komentatora Reutersa Hugo Dixona stawianie Grecji ultimatum – weź albo wyjdź – mija się z celem. Im bardziej oferta będzie w formie ultimatów, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że dojdzie w Grecji do reform, nawet jeśli formalnie zostałoby zaakceptowane przez rząd.

finanse-publiczneI na koniec wątku greckiego, sposoby, jak można a jak najlepiej zbankrutować, przedstawia Odette Lienau z Cornell University. Są bowiem lepsze i gorsze metody ogłoszenia niewypłacalności, zwłaszcza , jeżeli się chce jak najszybciej potem odzyskać zaufanie rynków finansowych.

Po pierwsze, zamiast niedyplomatycznych komunikatów i wyzwisk (Argentyna), należy ogłosić bankructwo z żalem, jako skutek braku porozumienia i wskazać krótko i długoterminowe plany zarządzania niewypłacalnością oraz naszkicować strategię odbudowy zaufania i wzrostu gospodarczego zarazem.

Po drugie ogłaszając niewypłacalność, należy wskazać, że odrzucenie konkretnej transzy nie oznacza odrzucenia całej logiki spłaty długu. Należy też pokazać, że bankructwo jest elementem poprawy fundamentów ekonomicznych Grecji i jej możliwości spłat długu w długim horyzoncie czasu.

Po trzecie, należy spłacać część długu. Brzmi to dziwnie, ale stopniowa spłata na własnych warunkach części długu jest ważna przy odbudowie zaufania kredytodawców i inwestorów.

rynki-finansoweBank centralny Indii kierowany przez znanego ekonomistę Raghurama Rajana obciął po raz trzeci stopy procentowe uzależniając dalsze ruchy od tego, jakie będą opady w czasie trwającego już monsunu. Rajanowi udało się dotychczas sprowadzić inflację w Indiach poniżej 5 procent, teraz jednak zbyt małe opady mogą znowu podbić ceny żywności, stad ostrożność. PKB Indii wzrósł o 7,5 procent w pierwszym kwartale, rupia wzmocniła się. Rajan obok Marka Carneya, gubernatora Banku Anglii, a wcześniej Stanleya Fishera szefa banku centralnego Izraela, jest najbardziej znanym przykładem skuteczności polityki importu prezesa banku centralnego.

makroekonomiaPopularny jest pogląd, że luzowanie ilościowe sprzyja tworzeniu nierówności dochodowych. Tymczasem nowe publikacje ekonomiczne, które relacjonuje Washington Post twierdzą, że QE nie wzbogaca najzamożniejszych, lecz klasę środka, dla której główna częścią majątku jest dom. Natomiast dla zamożnych – zwłaszcza emerytów – obligacje i gotówka. Ceny nieruchomości w wyniku QE (zerowe stopy procentowe) rosną, rynek ożywia się, natomiast ceny obligacji są wysokie, rentowności niskie, a równocześnie rośnie inflacja przy zerowym oprocentowaniu depozytów.

prasaTelegraph publikuje omówienie nowej analizy MFW na temat długów publicznych. Wielka Brytania, Norwegia czy Niemcy mogą żyć wiecznie z relatywnie wysokim długiem i taka powinna być ich optymalna polityka finansowa. Redukcja długu odbywa się bowiem kosztem wyższych podatków redukujących produktywność pracy i/lub kapitału, lub za cenę niższych wydatków, co ma podobny efekt, o ile wydatki nie są kompletnie marnotrawne. Natomiast Grecja, Cypr, Włochy i Japonia muszą go zredukować, inaczej finansowy szok odciąłby je od rynków. Publikacja zawiera link do materiału MFW.

Wikileaks zebrał 24 tysiące dolarów ze 100 tysięcy jakie gromadzi jako nagrodę dla tego kto ujawni treść negocjowanego w poufności traktat o wolnym handlu w regionie Pacyfiku (TPP). Informacja Zerohedge jest cokolwiek tendencyjna, ale szczegóły ciekawe.

wiadomosciRząd musi mieć swój prom. Po kilkunastu latach i sześciu próbach nieudanych prywatyzacji rząd zdecydował, że Polska Żegluga Bałtycka nie będzie prywatyzowana. „Szef resortu skarbu odstąpił od negocjacji w sprawie kupna większości akcji PŻB” – poinformowało we wtorek ministerstwo skarbu. Przyczyn nie podano, przeciwko prywatyzacji protestowała opozycja, lokalne władze i związki zawodowe. Minister będzie teraz tworzył narodowego czempiona – Polską Grupę Promową, która skupiałaby PŻB i Polską Żeglugę Morską.

mobilnaNa deser coś dla ludzi o mocnych nerwach. Petrobras, skorumpowany brazylijski państwowy koncern naftowy wyemitował i sprzedał 100. letnie obligacje dolarowe o wartości 2,5 mld dolarów. Rentowność niezbędna do sukcesu wyniosła 8,45 procent rocznie, a oprocentowanie (kupon) wynosi 6,85 proc. Wygląda więc na to, że operacja z grubsza opłaci się inwestorom pod warunkiem, że Petrobras będzie je obsługiwał co najmniej z 20-30 lat.

W informacji ciekawe zestawienie stuletnich obligacji czołowych koncernów amerykańskich (Coca Cola, IBM. Walt Disney. Ford< Fedex i inne). W porównaniu z 30 letnimi obligacjami rządowymi są mają rentowność o 150 do 400 punktów bazowych wyższą. W okresie misji – lata 90- rentowność nie przekraczała skarbowej więcej jak 100 punktów bazowych.

wiadomosci
prasa
mobilna
finanse-publiczne
rynki-finansowe
makroekonomia
prasa
wiadomosci
mobilna

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Jak ryzyko niewypłacalności kraju wpływa na kursy walutowe

Kategoria: VoxEU
Istnieje silny związek między zmianami kursów walutowych a ryzykiem niewypłacalności państwowej we wszystkich systemach kursów walutowych. Jest to w dużej mierze wynikiem ekspozycji państw na globalne czynniki ryzyka niewypłacalności i jest kształtowane przez zmiany w oczekiwaniach dotyczących niewypłacalności.
Jak ryzyko niewypłacalności kraju wpływa na kursy walutowe

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Restrukturyzacja zadłużenia państwowego – doświadczenia historyczne

Kategoria: VoxEU
Autorzy artykułu dokonują przeglądu cech charakterystycznych procesu restrukturyzacji zewnętrznego zadłużenia państwowego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że okresy niewypłacalności krajów trwają długo, a na drodze do rozwiązania kryzysu zadłużeniowego często występują seryjne, tymczasowe porozumienia restrukturyzacyjne.
Restrukturyzacja zadłużenia państwowego – doświadczenia historyczne