Tydzień w gospodarce

Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (06–10.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

(©Envato)

Prawie 3/4 zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie ocenia polską gospodarkę

W 2022 r. 72,1 proc. zagranicznych firm, które działają w Polsce pozytywnie oceniło krajową gospodarkę. Ponad połowa badanych uważa, że Polska powinna przystąpić do strefy euro, a 94,8 pozytywnie odnosi się do członkostwa Polski w UE – informuje Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska).

Ankietę koniunkturalną dotyczącą postrzegania Polski przez zagraniczne firmy przeprowadziły wspólnie AHK Polska i Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych. Badani byli pytani o czynniki oddziałujące na atrakcyjność prowadzenia biznesu w Polsce.

Na pierwszym miejscu znalazło się członkostwo Polski w Unii Europejskiej – 62,3 proc. zagranicznych przedsiębiorców jest z tego bardzo zadowolona, a 32,5 proc. jest zadowolona. Na drugim miejscu są kwalifikacje polskich pracowników – jest z nich bardzo zadowolonych 22,2 proc. respondentów, a zadowolonych jest 56,6 proc. Produktywność i motywacja pracowników znalazły się na trzecim miejscu – z tych czynników bardzo zadowolonych i zadowolonych było odpowiednio 14,6 i 49,1 proc. ankietowanych.

„Bardzo mocno zwraca uwagę optymizm, który bije z tych odpowiedzi” – mówił zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Tomasz Salomon, podczas konferencji poświęconej wynikom ankiety.

Chociaż 72,1 proc. przedstawicieli zagranicznych firm pozytywnie oceniło stan polskiej gospodarki, to odnotowano jedynie „nieznaczny wzrost” odsetka ocen pozytywnych rdr. Jednocześnie stan gospodarki w Polsce w 2021 r. został oceniony „najgorzej od 2012 r.” – w 2021 r. 31,3 proc. respondentów określiło stan polskiej gospodarki jako „zły”. a w 2022 r. odpowiedziało tak 27,8 proc.

W ponad połowie badanych firm prognozuje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną na tym samym poziomie (52,4 proc.) zaś w ponad 1/3 (34,4 proc) wzrosną. Nakłady inwestycyjne zmaleją w 13,2 proc badanych przedsiębiorstw. Ponad połowa respondentów planuje utrzymać tę samą liczbę pracowników co przed rokiem, a 41 proc. wskazało, że zamierza zwiększyć ich liczbę.

„Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację związaną z wojną, z niepewnością, z zakłóceniami łańcuchów dostaw – co do zasady firmy albo planują zatrudniać albo utrzymać dotychczasowe załogi. To bardzo cenna deklaracja” – ocenił Salomon.

Arkadiusz Słomczyński

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo inwestuje we własne statki do przewozu LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) inwestuje we własne statki do przewozu LNG. Dwa pierwsze budowane specjalnie na potrzeby spółki wejdą do użytku w 2023 roku. Dwa kolejne rozpoczną pracę w 2024 roku, a w 2025 roku zostaną oddane do użytku cztery nowe gazowce.

„W południowokoreańskiej stoczni położono stępkę pod budowę drugiego z zamówionych przez PGNiG statków do przewozu LNG, który będzie nosił imię „Grażyna Gęsicka”. Wcześniej sukcesem zakończyło się wodowanie pierwszej jednostki o nazwie „Lech Kaczyński” – poinformowała spółka w komunikacie.

Flota gazowców PGNiG będzie wykorzystywana przede wszystkim do obsługi długoterminowych kontraktów na zakup skroplonego gazu ziemnego z USA. Podpisane do tej pory kontrakty z amerykańskimi producentami LNG przewidują dostawy ok. 9 mld m3 gazu (po regazyfikacji).

„Wszystkie statki zamówione przez GK PGNiG będą miały pojemność 174 tys. metrów sześciennych gazu skroplonego. Taka ilość LNG odpowiada 100 mln m3 gazu ziemnego w stanie lotnym. PGNiG będzie użytkować gazowce na podstawie długoterminowych umów czarterowych zawartych z wyspecjalizowanymi spółkami armatorskimi: Knutsen OAS Shipping i Maran Gas Maritime” – czytamy w komunikacie.

Niezależnie od tego PGNiG zdecydowało się w tym roku na czarter krótkoterminowy trzech już używanych gazowców. Ma to związek z intensyfikacją przez PGNiG importu LNG do gazoportu w Świnoujściu, w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę oraz kryzys na europejskim rynku gazu.

Grupa dąży do tego, aby w tym roku wykorzystać prawie całą przepustowość terminalu LNG w Świnoujściu, który od 2022 r. może przyjąć ładunki LNG odpowiadające – po regazyfikacji – 6,2 mld metrów sześciennych gazu ziemnego. Posiadanie własnych gazowców pozwala spółce na zakup gazu bezpośrednio w terminalach skraplających, co zdecydowanie poszerza możliwość pozyskiwania LNG.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln zł w 2021 r.

Arkadiusz Słomczyński

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce pomóc polskim firmom wejść na ukraiński rynek

Polskie firmy, które chcą wznowić eksport do Ukrainy i uczestniczyć w odbudowie tego kraju po wojnie, mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Specjalny program pomocowy – stworzony we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) – ogłosił w czwartek resort rozwoju i technologii.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ogłosiło start programu adresowanego do polskich przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w Ukrainie. Ma on ich przygotować na wejście lub powrót na ukraiński rynek, gdy tylko będzie taka możliwość.

„Chcemy, by przedsiębiorcy, którzy utracili relacje eksportowe z Ukrainą oraz ci, którzy chcą uczestniczyć w odbudowie byli na to przygotowani, gdy już będzie to możliwe” – mówił na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że planowane jest nawiązanie formalnego porozumienia w tej sprawie ze stroną ukraińską.

W ocenie prezesa PAIH, Krzysztofa Dryndy program ma być odpowiedzią na potrzeby ze strony Ukrainy – przedsiębiorcy z tego kraju szukają obecnie partnerów handlowych i kierują zapytania w tej kwestii do polskich instytucji.

„Do tej pory w wyniku rosyjskiej agresji Ukraina poniosła straty, których naprawienie wymaga kwot rzędu 500-600 mld dolarów. Jeśli chodzi o samą infrastrukturę, potrzeba będzie 100 mld dolarów. Krytyczna będzie odbudowa zwłaszcza branż budowlanej, medyczno-farmaceutycznej, transportowo-logistycznej, rolniczej, spożywczej, motoryzacyjnej i IT” – powiedział Drynda podczas konferencji.

Nabór do programu rozpoczął się w czwartek 9 czerwca. Pierwszym etapem będzie przygotowanie bazy polskich przedsiębiorców, którzy chcą działać na Ukrainie.

Nabór będzie otwarty – firmy mogą się zapisać do programu same przez specjalny formularz na stronie PAIH. Od 1. sierpnia PAIH i MRiT zamierzają przeanalizować, którzy przedsiębiorcy i z jakimi problemami się zgłosili. Następnie ruszą spotkania branżowe, służące diagnozie problemów, z jakimi mogą się mierzyć firmy.

„To przede wszystkim kwestia finansowania, ubezpieczeń czy znajomości wymogów formalnych. Po tych spotkaniach zobaczymy, jakie są główne potrzeby firm i co trzeba im zaoferować” – zapowiedział minister Buda i ocenił, że inicjatywa na pewno będzie cieszyła się zainteresowaniem, bo indywidualne głosy, że jest potrzebna, już do resortu spływały.

Arkadiusz Słomczyński

 

Krajowy Rejestr Długów: Od początku roku długi Polaków wzrosły o prawie 800 mln zł

W 2021 r. zaległe raty kredytów bankowych i niezapłacone rachunki za media, telefon, telewizję czy internet wynosiły 45,2 mld zł. Przez 3 miesiące tego roku zwiększyły się o blisko 800 mln zł – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Najbardziej zadłużeni są konsumenci ze województwa śląskiego, na których ciąży 6,4 mld zł; drugie jest Mazowsze z 6,3 mld zł zaległości, a trzeci Dolny Śląsk – 4,2 mld zł. Na mieszkańców tych regionów przypada 1/4 całego zadłużenia widniejącego w KRD.

Według ostatnich dostępnych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w marcu 6665 zł brutto. Krajowy Rejestr Długów wyliczył, że średnie zadłużenie, przypadające na jednego konsumenta to 18 651 zł.

„Oznacza to, że aby spłacić zaległości, statystyczny Polak musiałby pracować prawie 3 miesiące, a pensję w całości przeznaczyć na ich uregulowanie” – mówi prezes KRD Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w portalu polskieradio24.pl.

Analitycy KRD zestawili dane GUS o średnich zarobkach z danymi rejestru o przeciętnym zadłużeniu, by obliczyć różnice w tym, ile pensji musieliby przeznaczyć mieszkańcy poszczególnych województw na pokrycie statystycznego długu.

Najwięcej (3,68 wypłaty) wyłożyliby mieszkańcy Lubelszczyzny. Tam średnie zarobki to 5345 zł, a przeciętny dług sięga 19 661 zł. W Świętokrzyskim potrzeba 3,44 miesięcznego wynagrodzenia, wynoszącego 5354 zł, aby pokryć 18 393 zł średnich zaległości. Pierwszą trójkę zamyka woj. warmińsko-mazurskie – by uwolnić się od długów, mieszkańcy powinni oddać 3,43 wypłaty. Pracownicy co miesiąc otrzymują w tym regionie 5316 zł, a ich długi wynoszą przeciętnie 18 214 zł.

Po przeciwnej stronie jest województwo mazowieckie, gdzie choć jest największe średnie zadłużenie (21,28 tys. zł), to zarobki też są najwyższe w kraju – 7947 zł. Mieszkańcy muszą pracować tam na spłatę średniego zadłużenia 2,68 miesiąca. Z kolei 2,74 pensji pochłonie uregulowanie zobowiązań Dolnoślązakom. Mają oni do oddania przeciętnie 18 367 zł, a ich wynagrodzenie to 6711 zł. Trzecie jest województwo pomorskie, gdzie trzeba oddać 2,75 pensji, wynoszącej 7067 zł, aby uwolnić się od 19 426 zł zaległości.

Największe zaległości – 24,2 mld zł – to dług wobec wtórnych wierzycieli, czyli firm windykacyjnych i funduszy sekurytyzacyjnych, które wykupiły je od pierwotnych wierzycieli, głównie od banków, operatorów telekomunikacyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. 12,47 mld zł to niezapłacone alimenty na dzieci.

Arkadiusz Słomczyński

 

Po polsko czeskich konsultacjach międzyrządowych – w planach budowa kolei dużych prędkości

Długoterminowym celem Polski i Czech jest budowa linii kolei dużych prędkości w relacjach Warszawa – Ostrawa – Brno – Bratysława – Budapeszt i Praga – Brno, we współpracy z innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

W Pradze odbyły się VII polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe, którym przewodniczyli premierzy Mateusz Morawiecki i Petr Fiala. W ramach podstolika ds. transportu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i minister transportu Czech Martin Kupka rozmawiali o współpracy dwustronnej w dziedzinie transportu.

„Projekt Kolei Dużych Prędkości jest jednym z elementów rozwoju całej infrastruktury transportowej w Polsce. Obecnie najistotniejsze jest określenie punktów przecięcia wspólnej granicy państwowej przez linie kolei dużych prędkości na odcinku Katowice – Ostrawa oraz Wrocław – Praga, a także zsynchronizowanie terminów planów budów tych linii po obu stronach granicy polsko-czeskiej” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze obecnie wspólne zadanie drogowe to budowa drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i autostrady D11 po stronie czeskiej, łączących porty Szczecin i Świnoujście z Pragą przez zachodnie regiony Polski. Po obu stronach granicy trwają prace budowlane. W Polsce ukończenie ostatnich odcinków drogi ekspresowej S3 zaplanowano na 2024 rok.

„Projekt ten jest kluczowy zarówno w dwustronnych relacjach, jak i dla całego regionu Europy Środkowej, gdyż w dogodny sposób łączy Czechy z polskimi portami morskimi Morza Bałtyckiego. (…) Podtrzymujemy wcześniejszą deklarację wsparcia działań celem maksymalnego przyśpieszenia budowy autostrady D11 po stronie czeskiej” – zaznaczył Adamczyk.

Podczas podpisania memorandum o współpracy w zakresie rozwoju połączeń Czech z polskimi portami morskimi minister Adamczyk powiedział, że przyczyni się ono do intensyfikacji wzajemnych obrotów handlowych oraz zacieśnienia współpracy w obszarze transportu, w tym w zakresie wykorzystywania polskich portów morskich przez czeskich kontrahentów.

Przedstawiciele Polski i Czech wyrazili także zainteresowanie współpracą przy budowie połączenia wodnego na odcinku Ostrawa – Kędzierzyn-Koźle.

Arkadiusz Słomczyński

 

Sektor górniczo-energetyczny zwiększa poziom bezpieczeństwa

Z inicjatywy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych podpisano deklarację o uruchomieniu Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG (Information Sharing and Analysis Center). Jest to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce, które będzie skupiać spółki pełniące kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Celem powstania Centrum jest wymiana i przekazywanie wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zabezpieczeń systemów teleinformatycznych. Centrum będzie dbało także o zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Do tej pory w Polsce zostały uruchomione tylko dwa takie centra, tj. ISAC-Kolej w sektorze kolejowym oraz Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej (ISAC-UKE) w sektorze telekomunikacyjnym.

Centrum Wymiany i Analizy Informacji ISAC-GIG tworzą spółki Skarbu Państwa z sektora surowcowego. W jego skład wchodzą: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA, Polska Grupa Górnicza SA, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA oraz Węglokoks Kraj SA.

Centrum będzie opracowywać oraz promować standardy i rekomendacje dla sektora wydobywczo-energetycznego, a także współpracować przy obsłudze incydentów bezpieczeństwa i cyberataków dotykających jednostki tego sektora. Branża wydobywcza i energetyczna, jako obszar wyjątkowo ważny dla funkcjonowania państwa, w sposób szczególny zwraca uwagę na zabezpieczenie systemów i urządzeń automatyki wykorzystywanych w produkcji.

„Cyberbezpieczeństwo, budowane jako partnerstwo podmiotów będących operatorami usług kluczowych, stanowić będzie fundament bezpieczeństwa państwa, ma przede wszystkim minimalizować ryzyka związane z cyberatakami, których liczba stale rośnie” – powiedział Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Adrian Andrzejewski

 

 

Week in the economy

Review of economic events of the past week (06–10.06.2022) – source: dignitynews.eu

 

Almost 3/4 of foreign companies operating in Poland positively evaluate the Polish economy

According to the Polish-German Chamber of Industry and Commerce (AHK Polska) in 2022, 72.1% of foreign companies operating in Poland positively assessed the Polish economy. More than half of the respondents believe that Poland should join the euro area, and 94.8% have a positive attitude toward Poland’s membership in the EU.

A business survey on the perception of Poland by foreign companies was conducted jointly by AHK Polska and the International Group of Chambers of Commerce. The respondents were asked about the factors influencing the attractiveness of doing business in Poland.

The first place was taken by Poland’s membership in the European Union – 62.3% of foreign entrepreneurs are very satisfied with it, and 32.5% are just satisfied. The second place is the qualifications of Polish employees – 22.2% of respondents are very satisfied with them, and 56.6% are just satisfied. The productivity and motivation of employees came in third place with 14.6% and 49.1% of respondents very satisfied and satisfied, respectively.

“The optimism that emanates from these answers draws our attention,” said Tomasz Salomon, a deputy director of the department at the Ministry of Development, Labor and Technology, during the conference devoted to the results of the survey.

Although 72.1% of representatives of foreign companies positively assessed the condition of the Polish economy, there was only a „slight increase” in the percentage of positive opinions y/y. At the same time, the condition of the economy in Poland in 2021 was assessed as „the worst since 2012”. In 2021, 31.3% of respondents described the condition of the Polish economy as „bad” and in 2022, only 27.8% answered the same way.

More than half of the surveyed companies forecast that investments will remain at the same level (52.4%) and will increase in over 1/3 (34.4%) cases. According to the survey, investments will decrease in 13.2% of the surveyed enterprises. More than half of the respondents are planning to keep the same number of employees as last year, and 41% stated that they intend to increase their number.

“Taking into account the very difficult situation related to the war, the uncertainty, and the disruptions of the supply chains, as a rule, companies are planning to hire or retain the existing staff. “This is a very valuable declaration”, said Solomon.

Arkadiusz Słomczyński

 

Polish Oil and Gas Mining investing in its own LNG ships

Polish Oil and Gas Mining (PGNiG) is investing in its own LNG ships. The first two vessels, constructed specifically for the company’s needs, will come into use in 2023. Two more units will start working in 2024, and four new gas carriers will be commissioned in 2025.

The keel has been laid at the South Korean shipyard for the construction of the second LNG ship called „Grażyna Gęsicka”, ordered by PGNiG. Earlier, the first vessel called „Lech Kaczyński” was launched successfully.

The PGNiG fleet of gas carriers will be used primarily to service long-term contracts for the purchase of liquefied natural gas from the USA. The contracts signed so far with American LNG producers provide for the supply of approx. 9 billion m3 of gas (after regasification).

“All ships ordered by the PGNiG Group will have a capacity of 174,000 m3 cubic meters of liquefied gas. This amount of LNG corresponds to 100 million m3 of gaseous natural gas. PGNiG will use gas carriers on the basis of long-term charter contracts concluded with specialized shipping companies: Knutsen OAS Shipping and Maran Gas Maritime.

Regardless of this, PGNiG has decided this year to charter three already used gas carriers. This is related to PGNiG’s intensification of LNG imports to the gas terminal in Świnoujście, in response to Russia’s aggression toward Ukraine and the crisis in the European gas market.

This year, the Group aims to use almost the entire capacity of the LNG terminal in Świnoujście, which, from 2022, can accept LNG loads corresponding to – after regasification – 6.2 billion cubic meters of natural gas. Using its own gas carriers allows the company to purchase gas directly in the liquefying terminals, which significantly extends the possibility of acquiring LNG.

PGNiG has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2005. The Group deals with the extraction of natural gas and crude oil in the country, the import of natural gas to Poland, gas storage in underground gas storage facilities, distribution of gas fuels, as well as the development of natural gas and crude oil deposits in the country and abroad, and the provision of geological, geophysical and exploration services. Consolidated sales revenues of the company reached PLN 69,964 million in 2021.

Arkadiusz Słomczyński

 

Ministry of Development and Technology to help Polish companies enter the Ukrainian market

Polish companies that want to resume exports to Ukraine and participate in the reconstruction of this country after the war can count on state support. Created in cooperation with the Polish Investment and Trade Agency (PAIH), the special aid program was announced on Thursday by the Ministry of Development and Technology.

The Ministry of Development and Technology (MRiT) has announced the launch of a program addressed to Polish entrepreneurs who want to operate in Ukraine. It will prepare them to enter or return to the Ukrainian market whenever possible.

“We want entrepreneurs who have lost export relations with Ukraine and those who want to participate in the reconstruction to be prepared for it when it becomes possible”, said Minister of Development and Technology Waldemar Buda. He added that it was planned to establish a formal agreement on this matter with the Ukrainian partners.

In the opinion of the president of PAIH, Krzysztof Drynda, the program will be a response to the needs of Ukraine as entrepreneurs from this country are currently looking for business partners and submit inquiries on this matter to Polish institutions.

“So far, as a result of the Russian aggression, Ukraine has suffered losses and repairing them requires amounts in the range of USD 500-600 billion. In terms of infrastructure alone, $ 100 billion will be needed. “The reconstruction of the construction, medical and pharmaceutical, transport and logistics, agricultural, food, automotive and IT industries will be critical”, said Drynda.

The application process for the program began on Thursday, June 9. The first part assumes preparing a database of Polish entrepreneurs who want to operate in Ukraine.

The process will be open – companies can sign up for the program themselves via a special form on the PAIH website. From August 1, PAIH and MRiT intend to analyze the problems announced by entrepreneurs. Then, industry meetings will start to diagnose the problems that companies may face.

“It is primarily a matter of financing, insurance or knowledge of formal requirements. After these meetings, we will see what are the main needs of companies and what needs will be offered to them”, minister Buda announced and assessed that the initiative would surely attract attention because individual companies informed the ministry about such a need.

Arkadiusz Słomczyński

 

National Debt Register: From the beginning of the year, Poles’ debts increased by almost PLN 800 million

According to the data of the National Debt Register (KRD) in 2021, overdue bank loan installments and unpaid utility, telephone, TV and Internet bills amounted to PLN 45.2 billion. For 3 months of this year, they increased by nearly PLN 800 million.

The most indebted are consumers from the Silesia Voivodeship, with PLN 6.4 billion; the second is Mazovia with PLN 6.3 billion, and the third is Lower Silesia – PLN 4.2 billion in arrears. The inhabitants of these regions account for 1/4 of the entire debt in the KRD.

According to the latest available data from the Central Statistical Office of Poland, the average wage in Poland in March was PLN 6,665 gross. The National Debt Register has calculated that the average debt per consumer is PLN 18,651.

“This means that in order to pay off the arrears, a statistical Pole would have to work almost 3 months, and the entire salary should be allocated to the settlement”, says Adam Łącki, President of the KRD Economic Information Bureau.

KRD analysts compared the Central Statistical Office data on average earnings with the registry data on average debt in order to calculate the differences in the number of salaries the inhabitants in the individual provinces would be needed to cover the statistical debt.

The inhabitants of the Lublin region would have to contribute the most (3.68 payments). There, the average earnings are PLN 5,345, and the average debt amounts to PLN 19,661 PLN. In Świętokrzyskie Voivodship, 3.44, with a monthly salary PLN 5,354 and 18,393 of average arrears. The first three provinces include Warmińsko-Mazurskie Voivodship with 3.43 wages needed to cover their arrears. Every month, employees receive PLN 5,316 in this region, and their debts amount to an average of PLN 18,214.

On the opposite side is the Mazowieckie Voivodeship, where although there is the highest average debt (PLN 21.280), the earnings are also the highest in the country – PLN 7,947. Residents have to work there to pay off the average debt of 2.68 months. In turn, 2.74 salaries will be spent on settling the obligations by Lower Silesians. They have an average of PLN18,367, and their remuneration is PLN 6,711. The third is the Pomeranian Province, where people have to pay 2.75 salaries, amounting to PLN 7,067, to free themselves from 19,426 in arrears.

The largest arrears – PLN 24.2 billion are a debt to secondary creditors, i.e. debt collection companies and securitization funds, which bought them from primary creditors, mainly from banks, telecommunications operators and insurance companies. PLN 12.47 billion in unpaid child support payments.

Arkadiusz Słomczyński for the Financial Observer

 

Polish-Czech intergovernmental consultations bring the plan to construct high-speed railways

The Ministry of Infrastructure informed that a long-term goal of Poland and the Czech Republic is to build high-speed rail lines between Warsaw – Ostrava – Brno – Bratislava – Budapest and Prague – Brno, in cooperation with other countries of the Visegrad Group.

The 7th Polish-Czech intergovernmental consultations chaired by Prime Ministers Mateusz Morawiecki and Petr Fiala took place in Prague. As part of the sub-table for transport, Minister of Infrastructure Andrzej Adamczyk and Minister of Transport of the Czech Republic, Martin Kupka, discussed bilateral cooperation in the field of transport.

“The High-Speed Railways project is one of the elements of the development of the entire transport infrastructure in Poland. Currently, the most important thing is to define the points of intersection of the common state border by high-speed rail lines on the Katowice – Ostrava and Wrocław – Prague sections, as well as to synchronize the dates of construction plans for these lines on both sides of the Polish-Czech border”, said Minister of Infrastructure Andrzej Adamczyk.

The most important joint road task at present is the construction of the S3 expressway on the Polish side and the D11 motorway on the Czech side, connecting the ports of Szczecin and Świnoujście with Prague through the western regions of Poland. Construction works are underway on both sides of the border. In Poland, the completion of the last sections of the S3 expressway is scheduled for 2024.

“This project is crucial both in bilateral relations and for the entire region of Central Europe, as it conveniently connects the Czech Republic with Polish seaports in the Baltic Sea. We are reiterating the earlier declaration of support for activities aimed at the maximum acceleration of the construction of the D11 motorway on the Czech side”, emphasized Adamczyk.

During the signing of the memorandum on cooperation in the development of connections between the Czech Republic and Polish seaports, Minister Adamczyk said that it would contribute to the intensification of mutual trade and tightening cooperation in the area of transport, including the use of Polish seaports by Czech contractors.

The representatives of Poland and the Czech Republic also expressed interest in cooperation in the construction of a water connection on the Ostrava – Kędzierzyn-Koźle section.

Arkadiusz Słomczyński

 

Mining and energy sectors increase the level of security

On the initiative of the Central Mining Institute (GIG) in Katowice, a declaration on the launch of the Information Sharing and Analysis Center (ISAC-GIG) was signed at the Ministry of State Assets. It is one of the first projects of this type in Poland, which will bring together companies that play a key role in energy security.

The aim of establishing the Center is the exchange and transfer of knowledge, experience and good practices in the security of ICT systems. The center will also increase the level of cybersecurity.

So far, only two such centers have been launched in Poland, ie ISAC-Kolej in the railway sector and the Reputational Center of Electronic Communications (ISAC-UKE) in the telecommunications sector.

The ISAC-GIG Information Exchange and Analysis Center includes State Treasury companies within the raw materials sector: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KGHM Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia SA, Polska Grupa Górnicza SA, Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA and Węglokoks Kraj SA.

The center will develop and promote standards and recommendations for the mining and energy sector, as well as cooperate in handling security incidents and cyber-attacks affecting organizations in this sector. Being an area of extreme importance for the functioning of the state, the mining and energy industry pays special attention to the protection of automation systems and devices used in production.

“Developed as a partnership of operators of key services, cybersecurity center will constitute the foundation of state security, with the aim to minimize the risks of cyber-attacks which number is constantly growing”, said Piotr Pyzik, a government plenipotentiary for the transformation of energy companies and coal mining.

Adrian Andrzejewski

 

(©Envato)

Tagi