• Obserwator Finansowy

Wydatki na zdrowie rosną na całym świecie

11.07.2013
Analiza przeprowadzona przez The Economist Intelligence Unit (EIU) pokazuje, że wydatki na opiekę zdrowotną rosną. W tym roku publiczne i prywatne środki przeznaczone na ten cel wyniosą w Europie Środkowej i Wschodniej 945 dol. na osobę, a 2016 r. ma to być kwota 1211 dol. To wartości porównywalne z krajami Ameryki Łacińskiej.

(CC By NC ND Gunnar Ries)


Analiza przeprowadzona przez The Economist Intelligence Unit (EIU) pokazuje, że wydatki na opiekę zdrowotną rosną. W tym roku publiczne i prywatne środki przeznaczone na ten cel wyniosą w Europie Zachodniej średnio ponad 4,3 tys. dol. na osobę. Za trzy lata będzie to 4,6 tys. dol. W Europie Środkowej i Wschodniej kwoty te są cztery razy mniejsze: w 2013 r. – 945 dolarów, 2016 r. – 1211 dol. i są porównywalne z krajami Ameryki Łacińskiej.

Kryzys ekonomiczny i konieczność optymalizacji kosztów wymogły na rządach wielu państw reformy systemów ochrony zdrowia. W ostatnich latach przeprowadzono je m.in.: w USA, Wielkiej Brytanii, Chinach, Brazylii, Niemczech i Francji.

– Zmiany na dużych rynkach w Europie, USA i Azji miały wpływ na sektor na całym świecie. Kryzys powoduje m.in. presję cenową wywieraną na firmy farmaceutyczne oraz zastępowanie leków patentowych przez tańsze preparaty generyczne  – mówi Agnieszka Sarna, menedżer z zespołu doradztwa dla sektora farmaceutycznego i ochrony zdrowia w firmie doradczej Deloitte, która prowadziła badanie wspólnie z EIU.

Dlatego największym wyzwaniem dla ponad 40 proc. przedstawicieli sektora farmaceutycznego
i ochrony zdrowia są kontakty z niedawno powołanymi lub zreformowanymi agendami rządowymi. Aż 43 proc. firm, które wzięły udział w globalnym badaniu „Health care reform and life sciences: Threat, opportunity or both?” przeprowadzonym przez Deloitte, przyznało, że zwiększyło budżety działów, które odpowiadają za kontakty ze stroną rządową.

Raport wskazuje także, że celem reform systemów ochrony zdrowia w wielu krajach, obok optymalizacji kosztów czy zwiększenia dostępu pacjentów do usług, jest także nacisk na rozwój innowacyjności produktów medycznych i innych artykułów wytwarzanych przez spółki z tego sektora. Tak jest m.in. w Chinach, Brazylii czy Wielkiej Brytanii, w których firmy prowadzące działalność naukowo-badawczą mają łatwiejszy dostęp do finansowania lub preferencyjne stawki podatkowe.

Zdaniem ekspertów Deloitte jest to szansa na rozwój dla branży farmaceutycznej i medycznej, które już teraz powinny zmodyfikować proces prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, aby dostosować się do nowych warunków. Dostrzegają to także sami badani, spośród których aż 65 proc. deklaruje, że zmieniło lub zmieni swoje podejście do procesu innowacji w ciągu najbliższych trzech lat.
Z kolei 58 proc. badanych woli dostosować swoje modele sprzedaży do nowych wymogów regulacyjnych.

Reformy wiążą się z istotnymi wyzwaniami, ale niemal połowa ankietowanych (47 proc.) dostrzega
w nich również ogromne możliwości rozwoju. Dlatego 39 proc. respondentów stawia na tworzenie produktów spełniających wymagania reformowanych systemów ochrony zdrowia, w szczególności ukierunkowanych na realizację potrzeb pacjenta. Ponad jedna trzecia przedstawicieli branży farmaceutycznej (36 proc.) uważa, że szerszy dostęp do rynku stanowi jedną z głównych możliwości, jakie otwierają się przed nimi dzięki wdrożonym reformom.

(źródło: Deloitte)

(źródło: Deloitte)

>>Pełny raport: www.deloitte.com/pl/raporty

oprac. km


Tagi


Artykuły powiązane