Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Bank centralny Danii popiera konkurencję na rynku kredytów hipotecznych

Duński bank centralny opowiada się za reformami regulacyjnymi na rynku kredytów hipotecznych, które mają wspierać konkurencję między bankami hipotecznymi a innymi instytucjami finansowymi. Wskazuje jednocześnie, że ich celem powinno być także wspieranie stabilności finansowej.
Bank centralny Danii popiera konkurencję na rynku kredytów hipotecznych

(CC BY 2.0 pablocanen)

Bank centralny Danii (Danmarks Nationalbank) odniósł się w ten sposób do raportu duńskiego urzędu antymonopolowego – Rady ds. Konkurencji (Danish Competition Council), w którym stwierdzono, że bezpośrednia konkurencja między bankami hipotecznymi na rynku kredytów hipotecznych jest ograniczona i dlatego zaproponowano wiele zaleceń dotyczących poprawy funkcjonowania tego rynku. Wśród nich Danish Competition Council wskazuje na zmniejszenie barier wejścia dla nowych uczestników oraz ograniczeń dotyczących rozszerzania dotychczasowej działalności przez podmioty już obecne na tym rynku.

Danmarks Nationalbank popiera reformy mające na celu poprawę konkurencji na rynku kredytów hipotecznych. Przeciwdziałanie zbyt dużej koncentracji rynkowej jest istotne, ponieważ możliwe problemy dużego kredytodawcy hipotecznego mogą mieć negatywny wpływ na cały rynek i doprowadzić do znacznego spadku całkowitej podaży kredytów. W duńskim kontekście jest to szczególnie ważne ze względu na podobne modele biznesowe banków hipotecznych i ich profile ryzyka.

Jednocześnie zmiany prawne dotyczące banków hipotecznych powinny wspierać stabilność finansową. W szczególności bank centralny wskazuje, że reformy dotyczące rynku kredytów hipotecznych powinny zapewniać odpowiedni poziom kapitałów w instytucjach obecnych na tym rynku, ich stabilne finansowanie oraz to, aby mogły być poddane procesowi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (resolution) bez znaczących negatywnych skutków dla stabilności finansowej i gospodarki. Ponadto banki hipoteczne i inne instytucje finansowe obecne na rynku kredytów hipotecznych powinny dysponować wystarczającą ilością zobowiązań kwalifikowanych.

Dzięki temu rynek kredytów hipotecznych charakteryzowałby się większą przejrzystością oraz lepszą konkurencją dzięki wyrównaniu szans dla wszystkich jego uczestników, a także jego funkcjonowanie sprzyjałoby wspieraniu stabilności finansowej.

>> Pełna treść opinii Danmarks Nationalbank jest dostępna tutaj.

(CC BY 2.0 pablocanen)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Kategoria: Analizy
Trzy lata po kryzysie najstarszego banku włoskiego Banca Monte dei Paschi, ze Sieny, w którego ratowanie zaangażował się rząd, sytuacja włoskich banków jest nadspodziewanie dobra.
Banki włoskie wydobyły się z kryzysu