Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Indie: nowy podatek i nowy nadzór nad nim

W Indiach 1 lipca wejdzie w życie nowy zintegrowany podatek od towarów i usług GST, który zrewolucjonizuje tamtejszy system podatkowy – przewiduje w komentarzu FT. Niewykluczone, że powstanie też organ, który przypilnuje żeby „zysk” z niższego opodatkowania wpływał na obniżenie cen, a nie wyższe dochody płatnika.
Indie: nowy podatek i nowy nadzór nad nim

(CC By Juan Antonio Segal)

Nowy system opodatkowania indyjskich obywateli spowoduje połączenie wszystkich dotychczasowo istniejących rodzajów podatków nakładanych przez rządy centralne i stanowe w jeden – podatek GST będzie zatem kompleksowym podatkiem pośrednim od produkcji, sprzedaży i konsumpcji towarów i usług w Indiach.

Według FT wprowadzenie podatku GST (Goods and Services Tax) stanowi znaczący postęp w reformie podatków pośrednich w Indiach – zmniejszy wieloetapowe lub podwójne opodatkowanie i będzie działać w kierunku wspierania rozwoju rynku krajowego, ma tez poprawić ściągalność podatków.

Docelowo GST ma zostać nałożony także na ropę naftową i produkty naftowe. Nie będzie natomiast dotyczył opodatkowana zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, które nadal będą podlegać podatkowi od transakcji związanych z papierami wartościowymi (Securities Transaction Tax, STT).

Sprawą, na którą warto zwrócić uwagę w tym kontekście jest to, że jeden z przepisów ustawy o podatku GST (art. 171) wskazuje możliwość utworzenia nowego organu nadzorczego (lub nadania nowych uprawnień istniejącej instytucji) zajmującego się badaniem, czy podmioty płacące podatek nie uzyskują z niego nadmiernych i nieuzasadnionych korzyści. Chodzi bowiem o to, aby obniżenie stawki podatkowej lub inne korzyści podatkowe dla płatników podatku spowodowały odpowiednie obniżenie cen towarów i usług dostarczanych konsumentom, a nie wzrost dochodu płatnika GST.

Struktura i zasady działania nowego organu nadzoru antyspekulacyjnego będzie znana po 3. czerwca, po posiedzeniu Rady GST.

Financial Times wskazuje jednak, że wdrożenie przepisu może być trudne. Indyjski rząd będzie musiał prosić o wykaz kosztów przed i po opodatkowaniu GST dla każdego produktu i usługi oraz odpowiednio obliczać stawkę podatku, aby ustalić wielkość korzyści podatkowej dla dostawcy.

Doświadczenia innych krajów dotyczące wprowadzenia jednolitego podatku od towarów i usług wskazują, że w krótkim czasie może wzrosnąć presja inflacyjna –  spowodowana głównie tym, że przedsiębiorstwa niechętnie dzielą się korzyściami z podatku z konsumentami i podnoszą ceny dóbr i usług.

Podobne przepisy wprowadzone w Malezji w 2015 roku nie przyniosły zadowalających rezultatów. Przedsiębiorcy – po początkowej absorpcji korzyści wynikających z nowego podatku – w końcu i tak zaczęli przerzucać jego koszty na konsumentów, doprowadzając do wzrostu cen produktów i usług oraz, rzeczywiście, większej presji inflacyjnej.

>>cały komentarz FT (materiał płatny)

 

(CC By Juan Antonio Segal)

Tagi


Artykuły powiązane

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Recepta na pandemiczne długi? Podatek od giełdowej wyceny spółek

Kategoria: Analizy
Państwa szukają dodatkowych środków fiskalnych po ubiegłorocznej eksplozji zadłużenia w wyniku pandemii. Dwaj znani francuscy ekonomiści, Gabriel Zucman oraz Emanuel Saez, zaproponowali nowe rozwiązanie – podatek od giełdowej wyceny spółek z gospodarek G20.
Recepta na pandemiczne długi? Podatek od giełdowej wyceny spółek

Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych

Kategoria: Polityka fiskalna
W dniu 5 czerwca 2021 roku ministrowie finansów państw G7 (tj. grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata) zobowiązali się do ustanowienia światowego minimum stawki podatku CIT dla przedsiębiorstw międzynarodowych, w wysokości co najmniej 15 proc.
Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych