Autor: Milena Kabza

Doktor nauk ekonomicznych, Departament Stabilności Finansowej NBP

Indie: nowy podatek i nowy nadzór nad nim

W Indiach 1 lipca wejdzie w życie nowy zintegrowany podatek od towarów i usług GST, który zrewolucjonizuje tamtejszy system podatkowy – przewiduje w komentarzu FT. Niewykluczone, że powstanie też organ, który przypilnuje żeby „zysk” z niższego opodatkowania wpływał na obniżenie cen, a nie wyższe dochody płatnika.
Indie: nowy podatek i nowy nadzór nad nim

(CC By Juan Antonio Segal)

Nowy system opodatkowania indyjskich obywateli spowoduje połączenie wszystkich dotychczasowo istniejących rodzajów podatków nakładanych przez rządy centralne i stanowe w jeden – podatek GST będzie zatem kompleksowym podatkiem pośrednim od produkcji, sprzedaży i konsumpcji towarów i usług w Indiach.

Według FT wprowadzenie podatku GST (Goods and Services Tax) stanowi znaczący postęp w reformie podatków pośrednich w Indiach – zmniejszy wieloetapowe lub podwójne opodatkowanie i będzie działać w kierunku wspierania rozwoju rynku krajowego, ma tez poprawić ściągalność podatków.

Docelowo GST ma zostać nałożony także na ropę naftową i produkty naftowe. Nie będzie natomiast dotyczył opodatkowana zakupu i sprzedaży papierów wartościowych, które nadal będą podlegać podatkowi od transakcji związanych z papierami wartościowymi (Securities Transaction Tax, STT).

Sprawą, na którą warto zwrócić uwagę w tym kontekście jest to, że jeden z przepisów ustawy o podatku GST (art. 171) wskazuje możliwość utworzenia nowego organu nadzorczego (lub nadania nowych uprawnień istniejącej instytucji) zajmującego się badaniem, czy podmioty płacące podatek nie uzyskują z niego nadmiernych i nieuzasadnionych korzyści. Chodzi bowiem o to, aby obniżenie stawki podatkowej lub inne korzyści podatkowe dla płatników podatku spowodowały odpowiednie obniżenie cen towarów i usług dostarczanych konsumentom, a nie wzrost dochodu płatnika GST.

Struktura i zasady działania nowego organu nadzoru antyspekulacyjnego będzie znana po 3. czerwca, po posiedzeniu Rady GST.

Financial Times wskazuje jednak, że wdrożenie przepisu może być trudne. Indyjski rząd będzie musiał prosić o wykaz kosztów przed i po opodatkowaniu GST dla każdego produktu i usługi oraz odpowiednio obliczać stawkę podatku, aby ustalić wielkość korzyści podatkowej dla dostawcy.

Doświadczenia innych krajów dotyczące wprowadzenia jednolitego podatku od towarów i usług wskazują, że w krótkim czasie może wzrosnąć presja inflacyjna –  spowodowana głównie tym, że przedsiębiorstwa niechętnie dzielą się korzyściami z podatku z konsumentami i podnoszą ceny dóbr i usług.

Podobne przepisy wprowadzone w Malezji w 2015 roku nie przyniosły zadowalających rezultatów. Przedsiębiorcy – po początkowej absorpcji korzyści wynikających z nowego podatku – w końcu i tak zaczęli przerzucać jego koszty na konsumentów, doprowadzając do wzrostu cen produktów i usług oraz, rzeczywiście, większej presji inflacyjnej.

>>cały komentarz FT (materiał płatny)

 

(CC By Juan Antonio Segal)

Tagi


Artykuły powiązane

It's easier to reform taxes when the economy is booming

Kategoria: Macroeconomics
The rate of global economic growth is around 4 per cent per year, as a result of which the situation on the labor markets is improving and the profits of enterprises are increasing. The tax revenues are also increasing, often faster than GDP.
It's easier to reform taxes when the economy is booming

The problematic design of the bank tax in Romania

Kategoria: Financial markets
Due to the introduction of the bank tax in Romania a big sell-off of shares of Romanian banks occurred in late 2018 and early 2019. There was also some controversy regarding not only the taxation of banks in itself, but also the structure of the new tax burden.
The problematic design of the bank tax in Romania

Niewygodna konstrukcja podatku bankowego w Rumunii

Kategoria: Analizy
Na przełomie lat 2018-2019, w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, odbyła się wyprzedaż akcji banków rumuńskich. Pojawiły się kontrowersje, których źródłem było nie tylko samo opodatkowanie banków, ale i konstrukcja nowego obciążenia. Skrytykował ją rumuński bank centralny, ponieważ może ona zakłócać prowadzenie polityki pieniężnej.
Niewygodna konstrukcja podatku bankowego w Rumunii