Rola finansistów w firmach w czasie kryzysu

Kluczem do wyjścia z obecnej sytuacji kryzysowej powinny być innowacje, a dyrektorzy finansowi mają do odegrania kluczową rolę w ich wdrażaniu. Od tego, czy poprawnie ocenią oni skutki finansowe zakładanych zmian, zależeć będzie przyszła kondycja firmy, a czasem jej być albo nie być.
Rola finansistów w firmach w czasie kryzysu

Ekonomista Krzysztof Rybiński podkreśla, że firmy ratingowe powinny być chronione przed zakusami polityków. (CC By Michal Chromy)

Wpływ dyrektorów finansowych na przyszłość firm w okresie kryzysu był głównym tematem Europejskiego Zgromadzenia Dyrektorów Finansowych (CFO European Summit) zorganizowanego przez stowarzyszenie finansistów i księgowych ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Winny leseferyzm

Prof. Grzegorz Kołodko, w otwierającym konferencję wykładzie wskazał, że przed poszukiwaniem właściwych narzędzi wyjścia z obecnego kryzysu istotne jest zidentyfikowanie jego charakteru i przyczyn.

– Mówiąc o trwającym kryzysie nie możemy mówić o recesji. Globalny PKB spadł tylko w 2009 roku. Obecny kryzys to przede wszystkim kryzys redystrybucji bogactwa, którego przejawami są narastające różnice zamożności między klasami społecznymi i rosnące bezrobocie – powiedział Grzegorz Kołodko.

Według niego źródeł obecnego kryzysu, należy poszukiwać w polityce Margaret Thatcher i Ronalda Reagana z lat 80-tych minionego wieku, sprowadzającej się do deregulacji i minimalizowania zaangażowania państw w procesy gospodarcze. Grzegorz Kołodko zastrzegł jednak, że remedium na niepowodzenia polityki neoliberalnej nie jest kapitalizm państwowy.

– Rozwiązaniem jest nadal gospodarka rynkowa, ale w znacznie większym stopniu zorientowana na czynniki społeczne. Na pewno potrzebujemy nowych regulacji, ale nie przeregulowania gospodarki. Mimo obecnej sytuacji nadal patrzę w przyszłość optymistycznie. Spodziewam się, że Polska wejdzie do strefy euro w 2017 lub 2018 roku, a światowa gospodarka nadal będzie się rozwijać – dodał były wicepremier.

Kluczowe innowacje

Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że innowacje, to jedno z najważniejszych narzędzi poprawy kondycji firm w okresie kryzysu, a od finansistów w znacznej mierze będzie zależeć, czy staną się one czynnikiem przyspieszającym rozwój, czy kamieniem u szyi.

– Dyrektorzy finansowi znają doskonale wszystkie procesy zachodzące wewnątrz organizacji. Funkcjonują jak wewnętrzny bank w firmie. To właśnie dzięki tej wiedzy mogą właściwie ocenić, czy analizowana innowacja przyniesie firmie spodziewane korzyści – powiedział Paweł Borowy, dyrektor finansowy firmy Randstad Polska.

Rating nie zastąpi własnej analizy

Gorącym tematem konferencji była użyteczność agencji ratingowych w podejmowaniu właściwych decyzji finansowych. Prof. Krzysztof Rybiński podkreślał, że agencje ratingowe zawodzą w chwilach, gdy są najbardziej potrzebne, a zmiany ratingów następują z reguły po istotnych zdarzeniach gospodarczych zamiast je wyprzedzać.

– Ratingi zawiodły w czasie kryzysu azjatyckiego. Podobnie było w czasie pierwszej odsłony kryzysu w 2008 roku. Na obronę agencji należy dodać, że w tym przypadku pomylili się prawie wszyscy. Obawiam się, że teraz agencje też nie zmienią ratingów zanim dojdzie do zdarzenia, które wymusi takie posunięcie. Spodziewam się bankructwa Włoch w przyszłym roku, a wówczas w dół pójdą ratingi wszystkich państw unijnych w tym także Francji – powiedział Krzysztof Rybiński.

Były wiceprezes NBP mówiąc o Francji, nawiązał do niedawnego przypadku agencji Standard & Poors, która zmieniła decyzję o obniżeniu ratingu Francji (agencja po wydaniu komunikatu o obniżeniu ratingu wycofała go, wyjaśniając, że był to… błąd techniczny). Według niego ten przykład aż nadto wyraźnie pokazuje, że firmy ratingowe powinny być chronione przed zakusami polityków.

Z dyskusji wynikało, że finansiści w firmach co najmniej ostrożnie podchodzą do ratingów.

– Czy zwracamy uwagę na ratingi – tak – ale gdy ktoś zapytałby, czy mają one dominujący wpływ na decyzje inwestycyjne – muszę stwierdzić, że na pewno nie. Rating nie może zastąpić naszej analizy sytuacji klienta – wyjaśnił Adam Świrski, dyrektor zarządzający Deutsche Bank Polska.

Uczestniczący w dyskusji Piotr Kowalski, prezes agencji Fitch Polska zwracał uwagę, że wysoki rating nie jest certyfikatem zabezpieczającym przed ewentualnym bankructwem.

– To może dopaść nawet najlepszych. Należy przy tym dodać, że w przypadku podmiotów z najwyższym ratingiem AAA przypadki bankructw są niezwykle rzadkie i stanowią setne części procenta – powiedział Piotr Kowalski.

Zgromadzenie dyrektorów finansowych zbiegło się w czasie z informacją o obniżeniu indeksu PMI dla Polski poniżej 50 punktów, po raz pierwszy od jesieni 2009 roku. Finansiści pytani o to jak będą wyglądały nastroje w przemyśle w najbliższym czasie byli ostrożni w ocenach.

– Wiele będzie zależało od przebiegu najbliższego szczytu Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że spadek indeksu to jedynie incydent, a nie odwrócenie trendu – powiedział Adam Świrski.

Ekonomista Krzysztof Rybiński podkreśla, że firmy ratingowe powinny być chronione przed zakusami polityków. (CC By Michal Chromy)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Kategoria: Usługi finansowe
Pandemia COVID-19 stała się pierwszym ważnym testem skuteczności reform rynku agencji ratingowych, będących następstwem kryzysu finansowego sprzed 13 lat.
Pandemia przetestowała reformy rynku agencji ratingowych

Niedorzecznie wysokie wynagrodzenia menedżerów w USA

Kategoria: Analizy
Od 1978 r. uposażenia dyrektorów generalnych największych spółek na Wall Street poszły w górę o ponad 1300 proc. Jednocześnie płace pracowników tych spółek wzrosły tylko o 18 proc. O czym to świadczy?
Niedorzecznie wysokie wynagrodzenia menedżerów w USA

BŚ: W wyniku pandemii ubóstwo na świecie niestety wzrośnie

Kategoria: Instytucje finansowe
W wyniku pandemii ubóstwo na świecie wzrośnie. Bank Światowy planował likwidację ekstremalnego ubóstwa do 2030 roku, jednak już wiadomo, że tego celu nie uda się osiągnąć, mimo znacznie zwiększonej skali działania BŚ – mówi Katarzyna Zajdel-Kurowska, Dyrektor wykonawczy w Banku Światowym.
BŚ: W wyniku pandemii ubóstwo na świecie niestety wzrośnie