Konkurs NBP im. Wł. Grabskiego ‒ zgłoszenia do 19 października

Przekazywanie rzetelnej wiedzy ekonomicznej służy lepszemu rozumieniu zjawisk gospodarczych a w konsekwencji przyczynia się do utrwalania stabilności finansowej państwa. Dlatego NBP ‒ doceniając wysiłek dziennikarzy ekonomicznych ‒ corocznie nagradza tych najlepszych.
Konkurs NBP im. Wł. Grabskiego ‒ zgłoszenia do 19 października

W tym roku NBP ogłosił XVIII edycję konkursu im. Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych. Patronem medialnym, podobnie jak w ostatnich latach, jest serwis ObserwatorFinansowy.pl. Zgłoszenia można przesyłać do 19 października 2020 r.

Wyjaśnić gospodarkę

Konkurs im. Władysława Grabskiego jest jedną z wielu inicjatyw podejmowanych przez NBP, mających na celu podkreślenie znaczenia wiedzy w kształtowaniu postaw ekonomicznych. Bank zaprasza do udziału w konkursie dziennikarzy, którzy w sposób przystępny i zrozumiały wyjaśniają czytelnikom trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.

Celem konkursu jest wybór Dziennikarza Ekonomicznego 2020 r., ‒ osobowości, która w danym roku miała największy wkład w rozwój społecznej wiedzy o gospodarce, funkcjonowaniu rynku itp.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 30 tys. zł. Kapituła może także przyznać wyróżnienia o wartości 10 000 zł w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz dwie nagrody specjalne.

Prasa, internet, radio, TV

Do konkursu można zgłaszać publikacje prasowe, internetowe, audycje radiowe oraz programy telewizyjne o tematyce ekonomicznej wyemitowane w mediach ogólnopolskich i lokalnych w języku polskim lub/i angielskim w okresie od 30 września 2019 r. do 9 października 2020 r.

Publikacje można zgłaszać w pięciu kategoriach:

  1. Polityka pieniężna i stabilność finansowa.
  2. Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna.
  3. Felieton lub analiza.
  4. Wywiad.
  5. Problematyka regionalna.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez członków kapituły, złożonej z wybitnych ekspertów i komentatorów ekonomicznych. Będą się oni kierować następującymi kryteriami:

– warsztat dziennikarski, w szczególności czytelna prezentacja problemu ekonomicznego, umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu;

– aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;

– interesujący, indywidualny charakter materiału;

– stopień spełnienia warunków dla danej kategorii.

Zasady udziału

Aby wziąć udział w Konkursie NBP im. Władysława Grabskiego należy nadesłać zgłoszenie – można to zrobić na dwa sposoby:

– poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. W przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, konieczne będzie dostarczenie pracy konkursowej na płycie CD lub DVD do siedziby NBP;

– poprzez wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Prace można zgłaszać do 19 października 2020 r. Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu określa Regulamin Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.nbp.pl/grabski.

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pytanie o to, czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści powraca co jakiś czas w dyskursie medialnym, a także naukowym. Nie jest to zresztą pytanie odosobnione. Podobne znaki zapytania stawiane są w odniesieniu do polityków, którzy być może ponoszą część odpowiedzialności za napięcia polityczne.
Czy za kryzysy gospodarcze odpowiadają ekonomiści?

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP