Oko na gospodarkę: Długie życie to w Madrycie

Narodziny w Madrycie dają perspektywę ponad 85 lat życia. To najwyższy wynik wśród mieszkańców Unii Europejskiej. W Polsce spodziewany czas życia jest krótszy o ponad siedem lat.

Najlepsze prognozy są pod tym względem w Małopolsce. Od początku stulecia prognoza długości życia wzrosła u nas o ponad 4 lata.

Wśród obszarów Europy o największej spodziewanej długości życia najlepiej wypada Hiszpania. Oprócz stołecznego Madrytu wiodącymi regionami jest pod tym względem – wynika z demograficznego podsumowania Eurostatu – jeszcze kilka innych miejsc w kraju. Ciekawe, że nie są to najbardziej znane z przyjmowania turystów na wypoczynek regiony nadmorskie.

 

Następne na tej europejskiej liście regiony to Rioja oraz Kastylia i León, które leżą w środku Hiszpanii i znane są przede wszystkim z uprawy winorośli i produkcji wina. Podobnie jest z innymi liderującymi w Europie pod względem długości życia regionami Włoch i Francji. Nie licząc stołecznego Paryża przeważają obszary wyżynne, a nawet górskie: włoski Trydent, Bolzano, Umbria, Toskania, francuski Rodan-Alpy. We wszystkich tych regionach można spodziewać się, że dzisiejszy noworodek (ściślej rzecz biorąc urodzony w 2016 r., bo takim porównaniem dysponuje Eurostat) dożyje mniej więcej 84 lat.

Sam wyżynny klimat przypuszczalnie nie jest wystarczającą receptą na długie lata życia. Wśród europejskich regionów o najkrótszych pod tym względem perspektywach są obszary południowo-zachodniej Bułgarii. W porównaniu z regionami hiszpańskimi spodziewany czas życia jest tam o mniej więcej 12 lat krótszy. W województwie sewerozapadnym (północno-zachodnim) wynosi on zaledwie 73,3 lata. W towarzystwie tym znajduje się także położony blisko słowackiej granicy węgierski region Észak-Magyarország, a także cała Litwa, traktowana przez Eurostat jako jeden region (74,9 lat).

W Polsce pod względem perspektyw długości życia najlepiej wypada – ach, te ziemie górskie! – Małopolska (spodziewany czas życia wynosił w 2016 r. 79,3 lat), której nieznacznie tylko ustępuje Podkarpacie (79,2). Dopiero później jest Mazowsze i Podlasie. Najgorzej wypadają perspektywy dla mieszkańców województwa łódzkiego – 76,5 lat, co oznacza, że w skali kraju różnice sięgają pod tym względem około 3 lat.

Średnia dla naszego kraju wynosi 78 lat, przy 82 latach w odniesieniu do kobiet oraz tylko 73,9 latach w odniesieniu do mężczyzn. Różnica spodziewanej długości życia między kobietami a mężczyznami jest zresztą w naszym kraju jedną z najwyższych (8,1 lat) wśród krajów europejskich. W dysproporcjach tych „przoduje” zwłaszcza województwo lubelskie, gdzie męsko-żeńska różnica w przewidywaniach co do wieku sięga 9,4 lat. Gorzej w Europie jest pod tym względem tylko w przypadku krajów bałtyckich: Estonii (8,9 lat), Łotwy (9,8 lat) oraz Litwy (10,6 lat).

Spodziewana długość życia – co ma istotne znaczenie z wielu powodów społecznych i ekonomicznych, np. dla oceny perspektyw zdrowotnych czy konstrukcji systemów emerytalnych i podatkowych – od początku wieku o kilka lat już się wydłużyła. Nie ma możliwości dokonania pełnych porównań, ze względu np. na brak danych, ale wśród europejskich liderów jest pod tym względem Estonia, gdzie od 2000 do 2016 r. przeciętna spodziewana długość życia wzrosła o 6,9 lat. O 5,2 lat wzrósł spodziewany czas życia w tym samym czasie w Irlandii i Liechtensteinie.

W Polsce przeciętna prognoza długości życia wzrosła od 2000 do 2016 r. o 4,2 lata – najbardziej w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz lubelskim – o 4,6 lata, najwolniej w województwie warmińsko-mazurskim – o 3,5 roku.

>>> Eurostat o długości życia w europejskich regionach


Tagi


Artykuły powiązane

100-letnie życie, i co dalej?

Kategoria: Społeczeństwo
Połowa rodzących się dziś na Zachodzie dzieci będzie żyć ponad 105 lat. Starzenie się społeczeństw nie musi być problemem czy przekleństwem, ale – jeśli się odpowiednio na nie przygotujemy – prawdziwym darem. Tak przekonują Lynda Gratton i Andrew Scott – autorzy książki 100-letnie życie. Codzienność i praca w erze długowieczności.
100-letnie życie, i co dalej?