Oko na gospodarkę: Migracje psują gospodarki opuszczanych krajów

Od wczesnych lat 90. niemal 5,5 proc. ludności Europy Wschodniej wyemigrowało. Wbrew naszym subiektywnym odczuciom nie Polacy jednak są największymi migrantami w tej części świata.

1120-OKOAmerykanie są trzykrotnie bardziej skłonni przenieść się do innego stanu w poszukiwaniu pracy niż Europejczycy, by przekroczyć w tym celu granicę – zbadał Bank Światowy.

W ostatnich latach jednak statystyki i trendy zmienia nadzwyczajna mobilność wschodnich Europejczyków. W 2014 roku aż 20 proc. obywateli UE mieszkających poza swoim krajem stanowili Rumuni.

Unia Europejska uważa, że ​​rozszerzenie wolnego ruchu na terenie UE zwiększyło PKB wspólnoty o 40 mld euro.

W sytuacjach kryzysowych swobodny przepływ może działać jak makroekonomiczny stabilizator, zwłaszcza w strefie euro, gdzie waluty nie można regulować.

Tracą zaś kraje, z których odpływają obywatele i pracownicy.

Niedawny raport MFW stwierdził, że postkomunistyczna emigracja z krajów Europy Wschodniej zahamowała ich wzrost i pogłębiła problemy demograficzne.

Rumunia jest jednym z krajów najbardziej tym dotkniętych. Populacja Rumunii zmniejszyła się z 22 mln w 2000 roku do poziomu poniżej 20 mln dziś.

(źródło: The Economist)

1120-OKO

Tagi


Artykuły powiązane

Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

Kategoria: Analizy
Aktywizacja zawodowa, podnoszenie poziomu kształcenia, rosnąca rola imigracji i zachęty do powrotu Polaków z emigracji złagodzą wpływ zmian demograficznych – pisze dr Piotr J. Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Europa Środkowo-Wschodnia ma czas zadbać o demografię

W migrację trzeba inwestować

Kategoria: Makroekonomia
Polska gospodarka korzysta na napływie pracowników z zagranicy, jednak państwo musi zainwestować w politykę migracyjną, by sytuacja się nie odwróciła. Wspieranie mobilności wewnętrznej może pomagać w równoważeniu nadwyżek i niedoborów siły roboczej, ale wymaga analizy skutków dla lokalnych rynków.
W migrację trzeba inwestować

Oko na gospodarkę: Eksportowe sukcesy szarych komórek

Kategoria: Oko na gospodarkę
Ponad 500 mld dolarów warty jest w świecie eksport dziedzin i branż gospodarki, których rozwój tworzą nowe idee, wzory, wytwory „szarych komórek”. Liderami kreatywnej gospodarki, tak jak całego światowego handlu, są Chiny. Polska też tu się liczy.
Oko na gospodarkę: Eksportowe sukcesy szarych komórek