• Obserwator Finansowy

Oko na gospodarkę: Rośnie liczba małych firm

08.10.2016
Ponad 1,9 mln małych, zatrudniających do 9 osób firm prowadziło działalność w 2015 roku – wynika z raportu GUS. Rośnie liczba mikroprzedsiębiorstw, ich przychody oraz liczba zatrudnionych pracowników.

 

Wykres 1 OKO Wyniki mikroprzedsiebiorstw 1120

1 mln 905 tys. mikroprzedsiębiorstw oznacza wzrost o 4,3 proc. w skali roku. W 2015 r. przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób – informuje GUS – uzyskały 976,4 mld zł przychodów (10,4 proc. wzrostu w skali roku). Najwyższy udział w przychodach miały przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową i naprawę pojazdów samochodowych (41,9 proc.), zmniejszył się za to udział przedsiębiorstw budowlanych.

Najwyższe przychody na jeden podmiot osiągnęły mikroprzedsiębiorstwa z województw: mazowieckiego (635,7 tys. zł) oraz małopolskiego (547,7 tys. zł), a najniższe z województw: warmińsko-mazurskiego (421,9 tys. zł) i opolskiego (432,1 tys. zł).

Obok przychodów rosną jednak koszty. W 2015 roku o 9,8 proc. do 851,5 mld złotych. W efekcie wynik finansowy mikroprzedsiębiorstw to łącznie 124,9 mld zł, a więc o 15,1 proc. więcej niż w 2014 roku.

W 2015 roku w mikroprzedsiębiorstwach pracowało ponad 3,76 mln osób (5,4 proc. więcej niż rok wcześniej). Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2397,4 zł brutto (2256,6 zł rok wcześniej). Najlepiej płacą mikrofirmy zajmujące się informacją i komunikacją (3516,5 zł) oraz obsługą rynku nieruchomości (3091,1 zł), najgorzej te zajmujące się leśnictwem i rybactwem (1976,8 zł) oraz w zakwaterowaniem i gastronomią (1982 zł).

Dla porównania – według danych GUS wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2015 r wyniosło 3899,7 zł.


Tagi


Artykuły powiązane