Otwarcie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Kolegium ma być elitarną międzynarodową szkołą doktorską, prowadzącą własne badania „przy pomocy tych, którzy będą w tej szkole wzrastać, którzy będą robić swoje doktoraty” – mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki podczas uroczystości inaugurującej działalność placówki.

Uroczystości towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli świata nauki.

„To rzeczywiście wielki moment, że w Lublinie, gdzie w 1569 r. powstała unia lubelska, wskazywana jako coś, co było pierwowzorem dzisiejszej Unii Europejskiej, powstaje Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Powstaje w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Tego nie możemy stracić z pola widzenia. Myśmy po to stworzyli Akademię Kopernikańską, żeby był to żywy pomnik na 550. urodziny Mikołaja Kopernika – pomnik międzynarodowy” – mówił minister Czarnek, nawiązując do tematyki konferencji i Roku Kopernikańskiego.

Kolegium działa w ramach jednej z pięciu Izb Akademii Kopernikańskiej. Jego ambicją jest wspieranie umiędzynarodowienia polskiej  nauki i dyskusji akademickiej na europejskim poziomie oraz kształcenie nowych elit prawniczych.

„Program kształcenia realizowany przez placówkę będzie obejmował rozwój kompetencji badawczych oraz umiejętności wspomagających świadomą aktywność w procesach komunikacyjnych, wspierających zdolność doktoranta do działania w zespołach badawczych” – czytamy na stronie szkoły.   

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną, działającą pod auspicjami Akademii Kopernikańskiej. To jedyna w Polsce uczelnia proponująca programy współtworzone z naukowcami z placówek o światowej renomie takich jak: Cambridge, Princeton, Oxford, Harvard czy NASA.

Kolegium Nauk Prawnych mieści się w siedzibie oddziału okręgowego NBP w Lublinie. Jego dziekanem został prof. Fabrizio Giulimondi.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.sgmk.edu.pl.

„Obserwator Finansowy” jest patronem medialnym Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.


Tagi


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Ruszył nabór na studia doktoranckie w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika

Kategoria: Społeczeństwo
Korzystne warunki do prowadzenia badań naukowych, bezpośredni kontakt z międzynarodowym zespołem wybitnych naukowców, nowoczesny program kształcenia – tego mogą oczekiwać kandydaci na studia doktoranckie prowadzone w tej szkole.
Ruszył nabór na studia doktoranckie w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika