Ruszył nabór na studia doktoranckie w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika

Korzystne warunki do prowadzenia badań naukowych, bezpośredni kontakt z międzynarodowym zespołem wybitnych naukowców, nowoczesny program kształcenia – tego mogą oczekiwać kandydaci na studia doktoranckie prowadzone w tej szkole.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną, działającą pod auspicjami Akademii Kopernikańskiej. Jej misją jest wykształcenie elit przygotowanych do mierzenia się z wyzwaniami współczesności, m.in. związanymi z rewolucją cyfrową, ekspansją sztucznej inteligencji czy rozwojem biotechnologii.

„Nowatorska forma współdziałania Szkoły Głównej i Akademii zapewnia międzynarodowy udział w procesie edukacyjnym. Wśród członków Akademii znajdujemy kilku laureatów Nagrody Nobla oraz szefów banków centralnych. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika to jedyna w Polsce uczelnia proponująca programy współtworzone z naukowcami z placówek o światowej renomie, takich jak: Cambridge, Princeton, Oxford, Harvard czy NASA” – mówi prof. Krzysztof Górski, sekretarz generalny Akademii Kopernikańskiej.

Szkoła Główna będzie prowadziła edukację i badania w pięciu miastach: Warszawie, Lublinie, Olsztynie, Krakowie i Toruniu, w takich dziedzinach jak nowoczesna medycyna, ekonomia, prawo, astronomia, filozofia, prognozowanie strategiczne, sztuczna inteligencja czy technologie półprzewodnikowe.

„Nowoczesny program kształcenia zapewni studentom przygotowanie do efektywnego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego” – dodaje profesor Górski.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.sgmk.edu.pl.

„Obserwator Finansowy” jest patronem medialnym Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.


Tagi


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Mikołaj Kopernik – praktyk i teoretyk ekonomii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Mikołaj Kopernik zasłynął na świecie jako twórca teorii heliocentrycznej. Był jednak nie tylko astronomem, lecz także poetą, lekarzem i dyplomatą, a przede wszystkim urzędnikiem, wieloletnim administratorem dóbr kapituły warmińskiej. Uznanie, które zdobył, piastując tę funkcję, sprawiło, że to właśnie u niego zamówiono ekspertyzy dotyczące reformy monetarnej – kwestii gorąco dyskutowanej w Królestwie Polskim na początku XVI w. Kopernik wywiązał się z tego zadania, a poglądy zawarte w rozprawach o pieniądzu zapewniły mu miejsce również w historii ekonomii.
Mikołaj Kopernik – praktyk i teoretyk ekonomii

Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W ciągu ostatniej dekady wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach gwałtownie wzrosło. W badaniu CfM-CEPR z maja 2023 r. poproszono członków europejskiego panelu o oszacowanie wpływu sztucznej inteligencji na globalny wzrost gospodarczy i stopy bezrobocia w krajach o wysokich dochodach w nadchodzącej dekadzie.
Wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy i zatrudnienie