Prof. Adam Glapiński: Stoimy przed wielką szansą, ale musimy być realistami

„Trójmorze jest ważną propozycją, ale realizacja tego projektu wymaga wielu inwestycji oraz pracy. Przed nami długa droga, by region ten mógł stać się czynnikiem stabilizującym sytuację w Europie. Obecna inflacja ma trzy przyczyny: wybuch pandemii, obostrzenia surowcowe oraz przede wszystkim wojna. Zjawiska te mają charakter szoku cenowego oraz podażowego zarazem. Ograniczenie inflacji ma znaczenie kluczowe, ale nie kosztem wzrostu gospodarczego i rosnącego bezrobocia” – mówi prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, w rozmowie z „Obserwatorem Finansowym” podczas pierwszej konferencji dla banków centralnych krajów Inicjatywy Trójmorza (3SI) pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, pt. „Polityka pieniężna w nowej europejskiej rzeczywistości”.
Rozmowa z prof. Adamem Glapińskim, Prezesem NBP – transkrypcja wywiadu (PDF)


Tagi


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Kategoria: Analizy
Rynki akcji państw Trójmorza są mocno zróżnicowane. Większość z nich w ostatnich latach przeżywała stagnację, ale globalny wzrost zainteresowania akcjami wśród inwestorów indywidualnych może być szansą na ich rozwój. Czy pod wspólnym szyldem?
Rynki akcji państw Trójmorza - możliwa konsolidacja?

Wpływ sektora Fintech na rynek kredytowy państw Trójmorza

Kategoria: Analizy
Podobnie jak wielkość sektorów bankowych, tak rozwój technik cyfrowych w regionie państw Trójmorza jest zróżnicowany. Największy udział sektora FinTech w relacji do PKB jest w Austrii, Polsce i Estonii.
Wpływ sektora Fintech na rynek kredytowy państw Trójmorza