Z oszczędnościami Polacy nie przesadzają

Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce to zaledwie 4,36 proc. Średnia w Unii to blisko 10 proc. W Europie nie należymy więc do nadmiernie oszczędnych, ale nasz wynik i tak jest najlepszy od 2010 r.

Oszczędności gospodarstw domowych to środki jakie im pozostają z osiąganych dochodów po zaspokojeniu potrzeb konsumpcyjnych. Dane o poziomie oszczędności są istotne dla oceny zdolności poszczególnych krajów do gromadzenia nadwyżek kapitału nie tylko dla realizacji indywidualnych potrzeb, ale który może być wykorzystany także dla krajowych inwestycji. Brak wewnętrznych źródeł kapitału staje się albo barierą rozwoju albo prowadzi do wzrostu jego importu i zadłużenia zagranicznego, co w końcu także może stać się hamulcem przyszłego wzrostu gospodarczego.

Z najnowszych danych Eurostatu (za 2016 r.) wynika, że najbardziej oszczędnymi są mieszkańcy Luksemburga, gdzie stopa oszczędności brutto wyniosła aż 20,44 proc. Niewiele ustępują im Szwedzi, którzy oszczędzają (w tym wypadku są już dane za 2017 r.) 18,08 proc. osiąganego w ciągu roku dochodu. Wysoki wynik – 17,11 proc. w 2018 r. – osiągają także Niemcy.

Z krajów bliskich nam kulturowo i z podobnymi historycznymi doświadczeniami ponadprzeciętną stopą oszczędzania charakteryzują się mieszkańcy Słowenii (12,83 proc.), Estonii (11,28 proc.) i Czech (11,16 proc.). W Polsce stopa oszczędności gospodarstw domowych brutto, a więc bez uwzględnienia zaciągniętych w tym czasie zobowiązań, wyniosła zaledwie 4,36 proc.

Chociaż o „czarnej godzinie” mniej niż w Polsce myśli się tylko na Łotwie, a w Litwie i na Cyprze stopa oszczędności jest nawet ujemna, to i tak nasz wynik jest najlepszy od 2010 r.

W perspektywie ostatnich kilku lat stopa oszczędności w krajach Unii Europejskiej systematycznie maleje. Jeszcze w 2010 r. wynosiła ona 12,17 proc. W 2017 roku – jak ocenia Eurostat – wyniosła już tylko 9,97 proc. Lepiej jest w krajach należących do strefy euro. Ubiegłoroczny wynik to 11,99 proc. wobec 12,97 proc. w roku 2010. W Polsce w roku 2010 stopa ta wynosiła 4,95 proc., ale w kolejnych latach znacznie spadła. Najgorzej było pod tym względem w roku 2012 – stopa oszczędności wyniosła tylko 1,49 proc.

Porównując wyniki naszego kraju warto zwrócić uwagę na wyraźnie rosnący w ostatnich latach trend wzrostu stopy oszczędzania w Słowacji (z 5,91 proc. w roku 2013 do 9,46 proc. w 2016 r.). Najbardziej poprawia się zaś sytuacja Bułgarii, gdzie po co najmniej 10 latach spadkowego trendu w 2016 r. stopa oszczędności wzrosła do 4,86 proc.

>> Eurostat o oszczędnościach gospodarstw domowych

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Oko na gospodarkę: Polakom niestraszna czarna godzina

Kategoria: Oko na gospodarkę
W Europie największą zapobiegliwość w oszczędzaniu wykazują mieszkańcy Szwajcarii i Luksemburga. Odkładają na później ponad jedną piątą bieżących dochodów. Polacy są zdecydowanie mniej skłonni do kumulowania oszczędności. Być może dlatego, że wierzą w siłę państwa. Siła państwa zależy jednak od gromadzonego kapitału.
Oko na gospodarkę: Polakom niestraszna czarna godzina

Oszczędności słabiej reagują na zmiany stóp procentowych

Kategoria: Analizy
W ostatnich latach ogólna wielkość oszczędności krajowych prawie w ogóle nie reaguje na zmiany stopy procentowej, a dostosowanie trwa zaledwie 3-4 kwartały. Wynika to z rosnącego udziału przedsiębiorstw w tworzeniu oszczędności w gospodarce.
Oszczędności słabiej reagują na zmiany stóp procentowych

Za mało oszczędzamy

Kategoria: Instytucje finansowe
Stopa oszczędności netto ludności pozostaje w Polsce na niskim poziomie w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Zwiększenie oszczędności poprzez tworzenie funduszy emerytalnych staje się pilne nie tylko z potrzeby finansowania inwestycji w gospodarce, ale także dla zapewnienia godziwej wysokości przyszłych wypłat emerytur dla dzisiejszych pracowników.
Za mało oszczędzamy