Fed przewiduje tylko stopniowy wzrost stóp procentowych

Członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku Systemu Rezerwy Federalnej (FOMC) uważają, że uzasadnione są tylko stopniowe korekty polityki pieniężnej, a obecne tempo ekspansji monetarnej wzmocni rynek pracy i doprowadzi do wzrostu inflacji.
Fed przewiduje tylko stopniowy wzrost stóp procentowych

Po ostatniej decyzji w sprawie polityki pieniężnej z 1 lutego członkowie FOMC oświadczyli, że spodziewają się, że rozwój sytuacji ekonomicznej będzie uzasadniać tylko stopniowy wzrost stopy oprocentowania funduszy federalnych.

Według protokołu opublikowanego w styczniu niektórzy uczestnicy grudniowego spotkania uważali, że może wystąpić konieczność podniesienia stóp procentowych „szybciej niż się obecnie zakłada”, jako że „nieco wzrosło” ryzyko „znacznego” niedoszacowania stopy długoterminowego normalnego bezrobocia.

Jednakże zarówno na posiedzeniu w grudniu 2016 r., jak i na przełomie stycznia i lutego 2017 r. FOMC stwierdził, że najbardziej prawdopodobnym wynikiem będą „stopniowe korekty” polityki pieniężnej.

Takie działanie sprawi, że aktywność gospodarcza „będzie rozwijała się w umiarkowanym tempie”, podczas gdy warunki na rynku pracy „polepszą się nieco bardziej”, a inflacja wzrośnie do poziomu 2 proc. w średnim okresie ‒ stwierdził Komitet.

FOMC jednogłośnie zagłosował, aby utrzymać stopy w przedziale od 0,5 do 0,75 proc.


Tagi


Artykuły powiązane

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Słaby popyt powoli staje się w Europie normą i ekonomiści zastanawiają się nad coraz bardziej niekonwencjonalnymi działaniami w polityce pieniężnej. Jednym z narzędzi, które nie było jeszcze stosowane, są tzw. „pieniądze zrzucane z helikoptera” (helicopter money), czyli jawne finansowanie deficytów rządowych przy pomocy polityki pieniężnej.
„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej

Polityka pieniężna wobec ryzyka deflacji

Kategoria: VoxEU
Inflacja utrzymująca się poniżej oficjalnego celu oraz spadek oczekiwań inflacyjnych są obecnie kluczowymi wyzwaniami dla polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna wobec ryzyka deflacji