85,7 proc. bankowców uważa, że st. proc. bez zmian do końca ‘24

85,7 proc. bankowców uważa, że stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2024 r. – wynika z badania koniunktury w systemie finansowym i bankowym Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Spadek stóp do końca roku przewiduje 14,3 proc., nikt natomiast nie spodziewa się wzrostu.

map/ ana/


Artykuły powiązane

System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Kategoria: Analizy
Po upadku systemu z Bretton Woods zwiększyła się skala dyskrecjonalności polityki pieniężnej. Rosnąca popularność kryptowalut wymusiła na bankach centralnych zainteresowanie pieniądzem cyfrowym, który ponownie może zmienić zasady rządzące polityką pieniężną.
System z Bretton Woods i jego dziedzictwo – wnioski z konferencji naukowej

Czy spadek stóp procentowych po globalnym kryzysie finansowym miał charakter sekularny?

Kategoria: VoxEU
Autorzy analizują długookresowe trendy w zakresie długoterminowych realnych stóp procentowych, wykorzystując dane obejmujące siedem wieków. Znajdują dowody na to, że realne stopy procentowe są trendostacjonarne (trend-stationary), ze stopniowym trendem spadkowym począwszy od XIV wieku. To ustalenie ma istotne znaczenie dla bieżących dyskusji na temat polityki fiskalnej, polityki pieniężnej i stabilności zadłużenia (tj. zdolności do obsługi zadłużenia).
Czy spadek stóp procentowych po globalnym kryzysie finansowym miał charakter sekularny?