Bank centralny Chin utrzymał stopy procentowe

Bank centralny Chin utrzymał bez zmian stopy procentowe – podał Ludowy Bank Chin (PBOC) w komunikacie.

PBOC utrzymał stopę procentową 1-rocznych kredytów MLF na poziomie 2,5 proc.

Bank obniżył ją na swoim poprzednim posiedzeniu z 2,65 proc.

Analitycy prognozowali, że PBOC utrzyma stopę kredytów bez zmian.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Ewolucja polityki kursowej Chin

Kategoria: Analizy
Chiny od dawna wykorzystywały politykę kursu walutowego jako instrument realizacji proeksportowej strategii wzrostu gospodarczego. Dążyły w ten sposób do poprawy konkurencyjności cenowej chińskiego eksportu, a w rezultacie do wzrostu PKB oraz znaczącej nadwyżki rachunku obrotów bieżących.
Ewolucja polityki kursowej Chin

Polski eksport do Chin – nie w pełni wykorzystany potencjał

Kategoria: Analizy
Polska wymiana handlowa z Chinami ulega intensyfikacji, choć pozostaje silnie niezbilansowana. Z punktu widzenia Polski Chiny są drugim pod względem wielkości kierunkiem importu towarów, lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.
Polski eksport do Chin – nie w pełni wykorzystany potencjał