Czerwińska: Utrzymanie stabilności sektora bankowego jest kluczowe

14.03.2018

(Fot. PAP)


– Silnie i dynamicznie rozwijająca się gospodarka potrzebuje bezpiecznego sektora bankowego. Jeśli spojrzymy na ubiegły rok, na podsumowanie parametrów makroekonomicznych, to widzimy, że dynamiczny wzrost gospodarczy koresponduje z bardzo dobrym wynikiem netto sektora finansowego. Rząd jest świadomy istotnej roli sektora bankowego w finansowaniu przedsiębiorczości, w rozwoju gospodarczym kraju, dostrzegamy przyspieszenie tempa wzrostu akcji kredytowej. Polskie banki radzą sobie znakomicie również w środowisku niskich stóp procentowych. (…) Kluczowe w tym wszystkim jest utrzymanie i budowanie stabilności i bezpieczeństwa sektora bankowego – Teresa Czerwińska, minister finansów, podczas Forum Bankowego w Warszawie.

 


Tagi


Artykuły powiązane