GUS: Oceny i prognozy koniunktury w rolnictwie negatywne

Oceny koniunktury w rolnictwie negatywne, również prognozy są pesymistyczne – podał GUS, omawiając badania koniunktury w rolnictwie.

„W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2022 r., jak i bieżąca (grudzień 2022 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowała się niekorzystnie. Również prognozy na I półrocze 2023 r. są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania” – napisał GUS.

Z badania wynika, że w II półroczu 2022 r. pogorszenie koniunktury zasygnalizowało 43,6 proc. kierujących gospodarstwami rolnymi, a poprawę około 6 proc. Pozostali uznali, że sytuacja ich gospodarstw nie ulegnie zmianie.

GUS podaje, że w grudniu 2022 r. prognozy dotyczące zarówno ogólnej sytuacji gospodarstw, jak i opłacalności produkcji rolnej na I półrocze 2023 r. były niekorzystne, ale lepsze w porównaniu z dwoma poprzednimi edycjami badania.

Bardziej pesymistyczne, w stosunku do I półrocza 2022 r., były opinie rolników na temat przewidywanego popytu na wytwarzane przez nich produkty – spadek wartości salda odpowiedzi o 6,7 pkt. proc.

Niespełna 67 proc. rolników uznało, że popyt pozostanie bez zmian, a blisko 5,0 proc. zasygnalizowało, że się zwiększy.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Czekolada: gorzka słodycz

Kategoria: Analizy
Powstająca z ziaren tropikalnego kakaowca czekolada to symbol słodkiego życia zachodnich konsumentów. Po drugiej stronie globu rolnicy dostarczający ziarna mozolnie pracują za 1 dolara dziennie. Pora pozbyć się tej goryczy.
Czekolada: gorzka słodycz