GUS: W IV dla 31,1 proc. wojna w Ukrainie to zagrożenie dla gosp.

W kwietniu dla 31,1 proc. respondentów wojna w Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce – podał Główny Urząd Statystyczny.

„W kwietniu 2024 r. dla 31,1 proc. respondentów obecna sytuacja na terytorium Ukrainy stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce (spadek o 6,3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca)” – napisano.

Przeciętne zagrożenie odczuwa 39,8 proc. odpowiadających na pytania. Małe zagrożenie deklaruje 23,4 proc., zaś brak zagrożenia stwierdziło 5,7 proc. respondentów.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Reakcje pracowników na zagrożenie automatyzacją

Kategoria: Trendy gospodarcze
Automatyzacja może mieć ważne konsekwencje społeczne i polityczne, a także duży wpływ na rynek pracy. Artykuł przedstawia eksperymentalne dowody na związek przyczynowy pomiędzy postrzeganym ryzykiem automatyzacji a reakcjami, preferencjami i postawami pracowników.
Reakcje pracowników na zagrożenie automatyzacją

Sztuczna inteligencja – szansa lub zagrożenie

Kategoria: Sektor niefinansowy
Historia uczy, że potrafimy dostosować się do zmian społecznych, czego przykładem jest gwałtowny rozwój przemysłu czy rewolucja cyfrowa – mówi Ignacy Święcicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 
Sztuczna inteligencja – szansa lub zagrożenie

Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poprawiają się wyniki finansowe większości europejskich firm w Chinach, ale prowadzenie działalności gospodarczej stało się trudniejsze w mniej przewidywalnym i mniej stabilnym otoczeniu.
Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu