MF: JST zanotowały po I kwartale nadwyżkę w wysokości 11,88 mld zł

JST zanotowały po I kwartale 2023 r. nadwyżkę w wysokości 11,88 mld zł przy planowanym deficycie na poziomie 50,8 mld zł na ten rok – poinformował resort finansów. Wcześniej MF szacował deficyt na prawie 7 mld zł.

Z danych MF wynika, że za I kwartał 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 90,995 mld zł (tj. 26,3 proc. planu).

W stosunku do I kwartału 2022 r., wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2023 r. były wyższe o 1,4 proc.

Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 46,395 mld zł, tj. na poziomie 26,5 proc. planu.

W porównaniu do I kwartału 2022 r., zrealizowane dochody własne w I kwartale 2023 r. były wyższe o 11,6 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 79,112 mld zł, co stanowiło 19,9 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do I kwartału 2022 r., kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 6,9 proc.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Budżet – fikcyjna siła Rosji

Kategoria: Makroekonomia
Zasobny budżet przez lata postrzegano jako symbol siły Rosji oraz główne narzędzie kształtowania rozwoju społecznego i gospodarczego. W ostatnim okresie stał się również podstawowym instrumentem obrony przed skutkami sankcji.
Budżet – fikcyjna siła Rosji

Ceny uprawnień do emisji CO2 − wartość fundamentalna czy spekulacja?

Kategoria: Ekologia
W ostatnim czasie dostrzegalny jest drastyczny wzrost cen unijnych uprawnień do emisji (EUA, European Union Allowance). Wzrost ten ma niebagatelny wpływ na gospodarkę, zwłaszcza z punktu widzenia oddziaływań inflacyjnych, co w dużej mierze wynika z faktu, że systemem handlu emisjami objęte są spółki z sektora energetycznego. Europejski System Handlu Emisjami (EU ETS) wprowadzony został w celu redukcji gazów cieplarnianych, do czego zobowiązała się UE w ramach Konwencji klimatycznej.
Ceny uprawnień do emisji CO2 − wartość fundamentalna czy spekulacja?

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych