Michel, Letta: UE potrzebuje unii finansowej i energetycznej

UE potrzebuje unii kapitałowej i energetycznej, by wzmocnić konkurencyjność i dogonić gospodarczo USA – przekazali w czwartek przed drugim dniem szczytu Rady Europejskiej jej szef Charles Michel i były premier Włoch Enrico Letta. Raport Letty o rynku UE będzie tematem spotkania europejskich przywódców.

Michel powiedział, że na stole pojawią się m.in. propozycje stworzenia unii rynków kapitałowych oraz plan zwiększenia zdolności Europejskiego Banku Inwestycyjnego do większego inwestowania w sektorach finansowych.

„Temat konkurencyjności to sprawa fundamentalna, ale potrzebujemy do tego więcej inwestycji” – ocenił szef Rady Europejskiej.

Dodał, że chociaż podczas debaty widać, iż opinia państw członkowskich jest podzielona, to „jest optymistą”, że na czwartkowym szczycie w Brukseli uda się przyjąć ambitne konkluzje, nad którymi będzie już pracowała nadchodząca węgierska prezydencja. Węgry przejmą po Belgii rotacyjną prezydencję w Radzie UE 1 lipca 2024 r.

W podjęciu decyzji europejskim przywódcom pomóc ma przygotowany na ich zlecenie raport Enrico Letty, byłego premiera Włoch i obecnego przewodniczącego Instytutu Jacques’a Delorsa, o sposobach poprawy funkcjonowania wspólnego rynku.

„Potrzebujemy wzmocnienia wspólnego rynku i wyeliminowania jego fragmentacji” – powiedział przed rozpoczęciem czwartkowego spotkania Letta.

Jak dodał, państwa członkowskie „w czasach Delorsa”, który w latach 1985–1995 był szefem Komisji Europejskiej, nie zgodziły się na integrację rynku energii, telekomunikacji i rynków finansowych na czym dzisiaj UE traci pod względem konkurencyjności i to należy zmienić.

Letta dodał też, że do istniejących na unijnym rynku czterech swobód przepływu osób, towarów, usług i kapitału, należy dodać piątą, czyli swobodę przepływu innowacji.

„To bardzo ważne, żeby UE była bardzo mocna w tym wymiarze. Nie mamy czasu do stracenia, ponieważ powiększa się rozziew między UE a USA, jeśli chodzi o wyniki gospodarcze” – powiedział polityk.

Dwudniowy szczyt Rady Europejskiej rozpoczął się w Brukseli w środę. Pierwszego dnia unijni przywódcy rozmawiali przede wszystkim o konieczności zintensyfikowania pomocy dla Ukrainy, o sankcjach wobec Iranu oraz relacjach z Turcją. Drugi dzień spotkania poświęcony jest debacie na temat konkurencyjności UE.

jowi/ ap/ asa/


Artykuły powiązane

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Kategoria: VoxEU
Po kryzysie azjatyckim MFW rewiduje swoje poglądy na temat polityki zarządzania zmiennymi przepływami kapitału. Fundusz uznaje obecnie, że może istnieć potrzeba prewencyjnego wykorzystania kontroli przepływu kapitału.
Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Niebezpieczne euro: lekcja Włoch

Kategoria: Analizy
Niedawne wybory parlamentarne we Włoszech – swego czasu jednego z głównych inicjatorów i współtwórców integracji europejskiej – zakończyły się sukcesem bloku partii krytycznych wobec kursu, jaki integracja przybrała w praktyce. Nie ulega wątpliwości, że taki obrót sprawy jest w dużej mierze skutkiem gospodarczej stagnacji, której Włosi doświadczają już od dawna.
Niebezpieczne euro: lekcja Włoch

Stabilizowanie rynków finansowych

Kategoria: Polityka pieniężna
Począwszy od kryzysu w latach 2007-2009, a skończywszy na pandemii COVID-19, rynki finansowe stanęły w obliczu serii niekorzystnych szoków płynnościowych. W rezultacie banki centralne poszerzyły ramy polityki pieniężnej jako wzmocnione instytucje kredytowe ostatniej instancji i animatorzy rynku ostatniej instancji.
Stabilizowanie rynków finansowych