NBP: Spadają inwestycje zagraniczne w Polsce

Ponad 4, 71 mld euro napłynęło do Polski w 2012 r. w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednich (BIZ). Reinwestowane zyski miały zaś wartość 4, 44 mld euro – podał NBP w komunikacie.

Napływ pozostałego kapitału, czyli różnych instrumentów dłużnych wyniósł 2, 9 mld euro. Kwotę netto obniżyło wycofanie udziałów kapitałowych na kwotę przeszło 2, 6 mld euro.

W porównaniu z poprzednim rokiem wartość napływu BIZ spadła o 10, 1 mld euro, tj. o ponad 68 proc. Największe spadki odnotowano w napływie udziałów kapitałowych i napływie pozostałego kapitału.

Spadek w napływie inwestycji wynikał przede wszystkim z wycofania się inwestorów zaangażowanych w kapitał w tranzycie (w tym samym okresie odnotowuje się napływ kapitału z zagranicy i jego odpływ za granicę. Kapitał w tranzycie nie ma wpływu na krajową produkcję i zatrudnienie).

Transakcje kapitału w tranzycie miały wpływ zarówno na wielkość napływu, jak także na strukturę geograficzną oraz podział inwestycji na rodzaje działalności gospodarczej.

W 2012 r. z tytułu transakcji kapitału w tranzycie odnotowano wycofanie inwestorów na kwotę 4, 6  mld euro, co oznacza, że zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyłączeniem kapitału w tranzycie wyniosłyby 9, 32 mld euro i byłyby o ponad 4  mld euro (30 proc.) niższe, niż liczone w ten sam sposób zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w poprzednim roku.

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niemiec (3, 5 mld euro) i Francji (3, 13 mld euro).

>>cały raport NBP o inwestycjach zagranicznych w Polsce

Spadły także inwestycje polskich firm poza Polską. W 2012 r. rezydenci zainwestowali za granicą 557 mln euro, czyli o 5, 3 mld euro mniej (90 proc.) niż rok wcześniej. W postacie pozostałego kapitału (różnych instrumentów dłużnych) zainwestowano 529 mln euro. Reinwestowane zyski wyniosły 432 mln euro. Wycofano udziały kapitałowe na kwotę 404 mln euro.

Podobnie jak w poprzednich latach na wartość i strukturę inwestycji znaczący wpływ miały transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia zaangażowanych w kapitał w tranzycie. W 2012 r. w ramach transakcji kapitału w tranzycie odnotowano napływ (wycofanie z inwestycji) na kwotę 4, 6 mld euro, co oznacza, że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyłączeniem kapitału w tranzycie wyniosłyby 5, 16 mld euro i byłyby o 762 mln euro (17 proc.) wyższe od liczonych w ten sam sposób inwestycji w roku poprzednim.

W postacie pozostałego
kapitału (różnych instrumentów dłużnych) zainwestowano 529 mln EUR.
Reinwestowane zyski wyniosły 432 mln EUR. Wycofano udziały kapitałowe na kwotę
-404 mln EUR

>>cały raport NBP o inwestycjach polskich firm za granicą

oprac.km


Tagi


Artykuły powiązane

CSE and Eurozone entry: the state of play

Kategoria: Macroeconomics
Poland has recently said it won’t join Eurozone any time soon. So, who from the Central and Southeast Europe (CSE) is in, and who will join the Eurozone, when and why?
CSE and Eurozone entry: the state of play

Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Kategoria: Analizy
Dwukrotny wzrost PKB na mieszkańca w ciągu ostatnich 15 lat był wielkim osiągnięciem Polski. Wzrost ten wspierały fundusze Unii Europejskiej – bez nich skumulowany PKB za okres naszego członkostwa byłby o 2 proc. niższy.
Polska w Unii Europejskiej: 15 lat minęło

Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje

Kategoria: Analizy
W Polsce istnieje ponad 2 mln przedsiębiorstw niefinansowych. Ponad 1,8 mln to mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Każdego miesiąca rejestruje się około 30 tys. nowych firm, a ponad 20 tys. wyrejestrowuje się.
Gdy rynek tego nie robi, państwo inwestuje w innowacje