NBP: Spadają inwestycje zagraniczne w Polsce

Ponad 4, 71 mld euro napłynęło do Polski w 2012 r. w ramach zagranicznych inwestycji bezpośrednich (BIZ). Reinwestowane zyski miały zaś wartość 4, 44 mld euro – podał NBP w komunikacie.

Napływ pozostałego kapitału, czyli różnych instrumentów dłużnych wyniósł 2, 9 mld euro. Kwotę netto obniżyło wycofanie udziałów kapitałowych na kwotę przeszło 2, 6 mld euro.

W porównaniu z poprzednim rokiem wartość napływu BIZ spadła o 10, 1 mld euro, tj. o ponad 68 proc. Największe spadki odnotowano w napływie udziałów kapitałowych i napływie pozostałego kapitału.

Spadek w napływie inwestycji wynikał przede wszystkim z wycofania się inwestorów zaangażowanych w kapitał w tranzycie (w tym samym okresie odnotowuje się napływ kapitału z zagranicy i jego odpływ za granicę. Kapitał w tranzycie nie ma wpływu na krajową produkcję i zatrudnienie).

Transakcje kapitału w tranzycie miały wpływ zarówno na wielkość napływu, jak także na strukturę geograficzną oraz podział inwestycji na rodzaje działalności gospodarczej.

W 2012 r. z tytułu transakcji kapitału w tranzycie odnotowano wycofanie inwestorów na kwotę 4, 6  mld euro, co oznacza, że zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce z wyłączeniem kapitału w tranzycie wyniosłyby 9, 32 mld euro i byłyby o ponad 4  mld euro (30 proc.) niższe, niż liczone w ten sam sposób zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w poprzednim roku.

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niemiec (3, 5 mld euro) i Francji (3, 13 mld euro).

>>cały raport NBP o inwestycjach zagranicznych w Polsce

Spadły także inwestycje polskich firm poza Polską. W 2012 r. rezydenci zainwestowali za granicą 557 mln euro, czyli o 5, 3 mld euro mniej (90 proc.) niż rok wcześniej. W postacie pozostałego kapitału (różnych instrumentów dłużnych) zainwestowano 529 mln euro. Reinwestowane zyski wyniosły 432 mln euro. Wycofano udziały kapitałowe na kwotę 404 mln euro.

Podobnie jak w poprzednich latach na wartość i strukturę inwestycji znaczący wpływ miały transakcje podmiotów specjalnego przeznaczenia zaangażowanych w kapitał w tranzycie. W 2012 r. w ramach transakcji kapitału w tranzycie odnotowano napływ (wycofanie z inwestycji) na kwotę 4, 6 mld euro, co oznacza, że polskie inwestycje bezpośrednie za granicą z wyłączeniem kapitału w tranzycie wyniosłyby 5, 16 mld euro i byłyby o 762 mln euro (17 proc.) wyższe od liczonych w ten sam sposób inwestycji w roku poprzednim.

W postacie pozostałego
kapitału (różnych instrumentów dłużnych) zainwestowano 529 mln EUR.
Reinwestowane zyski wyniosły 432 mln EUR. Wycofano udziały kapitałowe na kwotę
-404 mln EUR

>>cały raport NBP o inwestycjach polskich firm za granicą

oprac.km


Tagi


Artykuły powiązane

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Kategoria: Analizy
Specyfiką napływu kapitału do państw należących do Inicjatywy Trójmorza w latach 2000-2019 było przede wszystkim to, że kraje te absorbowały kapitał głównie w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (09–13.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Szeroka dostępność usług cyfrowych oznaczana literką „e” z myślnikiem, np. (e-usługi), to ogromna wygoda dla ludzi i firm, ale też znacząca zachęta dla napływu kapitału z zagranicy.
Im więcej Internetu, tym więcej inwestycji zagranicznych