NBP: Wartość rezerw dewizowych w euro w końcu czerwca na poziomie 80,6 mld euro

Po trzech miesiącach wzrostu wartość rezerw dewizowych Polski wyrażonych w euro przekroczyła w końcu czerwca poziom 80,6 mld euro. To o blisko 6 mld euro więcej niż w marcu.

Z komunikatu opublikowanego 6 lipca przez Narodowy Bank Polski wynika, że wartość oficjalnych aktywów rezerwowych naszego kraju, w przeliczeniu na euro, na koniec czerwca po raz pierwszy w historii przekroczyła 80 mld i wyniosła ponad 80,6 mld euro. Jest to o około 1,5 mld euro więcej niż na koniec maja i o około 6 mld euro więcej niż na koniec I kwartału br.

Na koniec czerwca wzrosła też wartość polskich rezerw w przeliczeniu na dolary USA – wyniosła ona 101,4 mld dol., wobec 98,2 mld dol.na koniec maja.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach za granicą o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.

>więcej

KM


Artykuły powiązane

Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Kategoria: Analizy
Sankcje oraz ciągła groźba ich pogłębienia skłoniły Rosję do rozpoczęcia procesu zmniejszania zależności i skali powiązań gospodarki z dolarem. Ale mimo wielu zabiegów, dolar rosyjskiej gospodarki szybko nie opuści.
Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Tani pieniądz odmroził rynki IPO

Kategoria: Analizy
Wartość pierwszych publicznych ofert przeprowadzonych w połowie czerwca 2020 r. w USA i Europie była o blisko 1/3 niższa niż rok wcześniej. Zaważyła wielotygodniowa przerwa spowodowana pandemią COVID-19. Rynki IPO po obu stronach Atlantyku ożyły dopiero w połowie maja.
Tani pieniądz odmroził rynki IPO

Rezerwy banku centralnego Ukrainy szybko wzrosły i jeszcze szybciej maleją

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ukraiński bank centralny ogłosił rekordowy wzrost poziomu swoich rezerw. W lutym zakładał, że do końca 2022 r. mogą wzrosnąć nawet do poziomu 32 mld dolarów. Ale z powodu koronawirusa musiał je zacząć wyprzedawać. Efekt interwencji był słaby i hrywna straciła na wartości ponad 10 proc.
Rezerwy banku centralnego Ukrainy szybko wzrosły i jeszcze szybciej maleją