Stopa bezrobocia rejestrowanego w I ’24 wzrosła do 5,4 proc.

Według wstępnych danych, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w styczniu 2024 r. wzrosła do 5,4 proc. z 5,1 proc. w grudniu ub. roku – poinformował na platformie X resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Resort dodał, że w styczniu 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,4 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 28,4 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Kategoria: Analizy
Napływ obywateli Ukrainy do Polski może się okazać zastrzykiem kapitału ludzkiego dla niektórych branż, borykających się z brakami kadrowymi. Jednak kobiety i dzieci nie wypełnią wakatów w budownictwie i przemyśle.
Uchodźcy na rynku pracy: bilans na plus i liczne wyzwania

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?