MFW podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w ’24 do 3,1 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2024 r. do 3,1 proc. z 2,8 proc., a w 2025 r. do 3,5 proc. z 3,2 proc. – wynika z najnowszej wersji cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook.

MFW spodziewa się średniorocznej inflacji w Polsce w 2024 i 2025 r. na poziomie 5 proc.

Fundusz prognozuje obniżenie się salda C/A Polski z 0,7 proc. PKB w 2024 r. do -0,2 proc. PKB w 2025 r.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

MFW daje pieniądze, ale oczekuje od Ukrainy radykalnych zmian

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ukraina z roku na rok w coraz większym stopniu uzależnia się od makroekonomicznego wsparcia płynącego zza granicy. Znaczącą rolę odgrywają tu środki wydzielane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jednak organizacja w zamian za nie żąda przebudowy gospodarki – i zdaniem części ekspertów – w większości niekorzystnej dla naszego sąsiada.
MFW daje pieniądze, ale oczekuje od Ukrainy radykalnych zmian

Przyczyny gospodarczych niepowodzeń Argentyny

Kategoria: Trendy gospodarcze
Argentyna, niegdyś jedna z najbogatszych gospodarek świata, co parę lat przechodzi spektakularny kryzys, kończący się ogłoszeniem niewypłacalności państwa, odcięciem od finansowania zagranicznego, hiperinflacją oraz wzrostem ubóstwa społeczeństwa. Jak przerwać ten zaklęty krąg?
Przyczyny gospodarczych niepowodzeń Argentyny

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Kategoria: VoxEU
Po kryzysie azjatyckim MFW rewiduje swoje poglądy na temat polityki zarządzania zmiennymi przepływami kapitału. Fundusz uznaje obecnie, że może istnieć potrzeba prewencyjnego wykorzystania kontroli przepływu kapitału.
Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału