USA: Zamówienia na dobra trwałe w lutym 2023 r. spadły 1 proc. mdm

Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym spadły 1 proc. mdm wobec oczekiwanych +0,2 proc. i -5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -4,5 proc. – poinformował Departament Handlu USA w I wyliczeniu.

Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian wobec miesiąc wcześniej +0,8 proc., po rewizji o +0,4 proc.

Tu oczekiwano +0,2 proc. mdm.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane