USA: Zamówienia na dobra trwałe w lutym 2023 r. spadły 1 proc. mdm

Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym spadły 1 proc. mdm wobec oczekiwanych +0,2 proc. i -5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -4,5 proc. – poinformował Departament Handlu USA w I wyliczeniu.

Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian wobec miesiąc wcześniej +0,8 proc., po rewizji o +0,4 proc.

Tu oczekiwano +0,2 proc. mdm.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dochodzenie do wyjaśnienia istoty pandemii oraz jej zrozumienia wydaje się być punktem wyjścia dla budowania na przyszłość środków zaradczych mających doprowadzić do ustrzeżenia naszej cywilizacji przed podobnymi „czarnymi łabędziami”.
Czy pandemię można rozumieć jako przejaw deficytu dobra wspólnego?

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Kategoria: Analizy
Jeszcze w I półroczu dodatnie saldo handlowe utrzymywało się na poziomie 3,7 mld euro, czyli bardzo zbliżonym do analogicznego okresu 2020 roku. W III kwartale nastąpiło osłabienie eksportu w dwóch ważnych kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku.
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Transport morski szybko nie stanieje

Kategoria: Analizy
Dawno już tak niewielu nie psuło humoru tak licznym, jak obecnie. Mowa o armatorach kontenerowców, którzy żądają niebotycznych stawek za transport od nadawców ładunków, czyli - sięgają do kieszeni wszystkich konsumentów.
Transport morski szybko nie stanieje