4,8 mld dol. dzięki wdrożeniu Przemysłu 4.0

Cyfrowa rewolucja przemysłowa może przynieść polskiej gospodarce łącznie 4,8 mld dolarów – policzyli eksperci firmy Siemens. I to tylko w czterech zbadanych, kluczowych, sektorach: maszynowym, motoryzacyjnym, drukarskim i tworzyw sztucznych.
4,8 mld dol. dzięki wdrożeniu Przemysłu 4.0

(CC BY Nicole Yeary)

Ta kwota w raporcie „Digitalization Productivity Bonus: Sector Insights” została nazwana „premią produktywności wynikającą z cyfryzacji”. Chodzi o zwiększenie zdolności do wytwarzania takiej samej liczby towarów przy zmniejszonych kosztach lub większej ich liczby przy takich samych. Drogą do tego mają być właśnie rozwiązania Przemysłu 4.0.

I tak w pierwszym z analizowanych przemysłów – maszynowym dzięki machine learning, modularyzacji maszyn oraz systemom SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) nadzorującym i zbierającym dane procesowe łączny zysk ze wzrostu produktywności może sięgnąć od 1,4 mld do 2,1 mld dolarów.

Z duchem czasu idzie też druga branża – przemysł drukarski, opakowaniowy i papierniczy. Z powodzeniem zaczyna korzystać m.in. z: inteligentnych opakowań z wbudowanym chipem RFID; technologii nadruku umożliwiającego monitoring, przepływu towarów na czas, czy powiązań w chmurze pomiędzy klientami a producentami. Jeszcze szersze zastosowanie podobnych technologii powinno przynieść premię za produktywność pomiędzy 0,5 mld a 0,8 mld dolarów.

Zmienia sią także przemysł tworzyw sztucznych. Nowe technologie w tej dziedzinie pozwalają lokalnym producentom uzyskać dostęp do globalnego rynku. Chodzi m.in. o robotykę, testowanie wirtualne, ekonomiczne prototypowanie oraz odczytywanie danych z urządzeń w czasie rzeczywistym. Premia produktywności wynikająca z cyfryzacji w tym sektorze ł wyniesie pomiędzy 0,7 mld a 1,1 mld dolarów.

Polski pomysł na skok do Przemysłu 4.0

Technologia Przemysłu 4.0 odegra także niemałą rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Przyszłe środowisko produkcyjne samochodów musi być bardziej elastyczne – przechodzić od sztywnego łańcucha do modułowego systemu produkcji. Pojazdy produkowane masowo, ale jednocześnie z możliwością „szycia na miarę” pod pojedynczych odbiorców dzięki technologii mogą stać się rzeczywistością. Siemens szacuje, że premia produktywności wynikająca z cyfryzacji w tym sektorze łącznie wyniesie pomiędzy 0,5 mld a 0,8 mld dolarów.

>>Raport na stronie Siemens

(oprac.mp)

(CC BY Nicole Yeary)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
Od 2005 roku tempo wzrostu produktywności w Stanach Zjednoczonych i Europie spadło poniżej 1 proc. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska było zmniejszenie roli innowacji, a nie spadek poziomu inwestycji.
Anatomia transatlantyckiego spowolnienia produktywności

Zmieniające się cykle koniunkturalne – rola zatrudnienia kobiet

Kategoria: VoxEU
Wzrost i stabilizacja wskaźnika aktywności zawodowej kobiet to jedna z największych zmian w powojennych Stanach Zjednoczonych. Nieuwzględnianie różnic między mężczyznami a kobietami w całościowych modelach utrudnia zrozumienie przebiegu cykli koniunkturalnych w gospodarce amerykańskiej.
Zmieniające się cykle koniunkturalne – rola zatrudnienia kobiet

Oko na gospodarkę: Wzrost dzięki mniejszemu wykluczeniu cyfrowemu

Kategoria: Usługi finansowe
Z 70 do 87 proc. wzrósł od 2011 r. odsetek Polaków posiadających konto bankowe, ale jedynie 52 proc. aktywnie nim zawiaduje z pomocą urządzeń mobilnych i internetu. Łatwy dostęp do konta ułatwia tymczasem – wynika z doświadczeń - nie tylko wydawanie pieniędzy, ale także ich oszczędzanie.
Oko na gospodarkę: Wzrost dzięki mniejszemu wykluczeniu cyfrowemu