Niemiecka giełda chce inwestować w polskie start-upy

Deutsche Börse Venture Network, platforma inwestycyjna związana z niemiecką giełdą, rozpoczyna działalność w Polsce. Jej celem jest łączenie inwestorów i start-upów w Europie.
Niemiecka giełda chce inwestować w polskie start-upy

Polska scena start-upowa wydaje się zarządzającym Deutsche Börse Venture Network bardzo obiecująca.

– Liczba start-upów w Polsce szybko rośnie i stąd wysokie zapotrzebowanie na kapitał – możemy im znaleźć międzynarodowych inwestorów według ustanowionych przez nich kryteriów – powiedział Eric Leopold, dyrektor ds. rynków niepublicznych niemieckiej giełdy.

Venture Network przekonuje, że oferowane przez platformę usługi zapewniają większą możliwość wyboru zarówno młodym firmom jak i inwestorom, co z kolei przekłada się na oszczędność czasu i szybszy rozwój projektów.

Dotąd do programu zostały zakwalifikowane dwa polskie start-upy– firma pożyczkowa o litewskim rodowodzie Aventus Group z Białegostoku i Desk Works z Poznania, mobilna aplikacja umożliwiająca rezerwację tymczasowych miejsc pracy w formule coworkingu w różnych miejscach świata. Po stronie inwestorów także znalazły się dwie polskie firmy – Inovo, fundusz typu venture o kapitale 30 mln zł oraz Joint Polish Investment Fund, którego jednym z założycieli jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Start-upy uczestniczące w sieci mogą mieć dostęp do wielu rund finansowania, a także szkoleń i spotkań z potencjalnymi inwestorami.

>>czytaj także: Start-upy w przemyśle mają sens

Wejście do Polski Deutsche Börse Venture Network to istotny krok w finansowaniu działalności start-upowej w Polsce. Do tej pory zaangażowanie zagranicznego kapitału w tym obszarze było niewielkie. Może to być długofalowo konkurencja dla polskich inwestorów, zarówno prywatnych – jak MCI, jak i publicznych – jak Polski Fundusz Rozwoju.

Venture Network może być dla spółek nie tylko metodą na zdobycie kapitału, ale również – a może przede wszystkim – sposobem na ich umiędzynarodowienie.

Dotąd z działalności Deutsche Börse Venture Network skorzystało w sumie ponad 140 firm – ponad 250 inwestorów wsparło je na łączną kwotę ponad 1,4 mld dolarów.

(źródło: mat. Pras. Deutsche Börse, oprac. MC)

 

Otwarta licencja


Tagi