Polska starzeje się w szybkim tempie

Ludność Polski jest obecnie wciąż statystycznie młodsza niż średnio we wszystkich krach Unii Europejskiej. Jednak tempo, w którym przybywa u nas seniorów sprawia, że w ciągu najbliższych dekad staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw europejskich.
Polska starzeje się w szybkim tempie

Raport Eurostatu „Ageing Europe. Looking at lives of older people” z października 2019 r., przytoczony w Tygodniku Gospodarczym PIE, dostarcza wielu interesujących danych statystycznych dotyczących osób starszych w UE.

Udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji jest w Polsce niższy niż w 28 krajach Unii Europejskiej (UE-28), ale rośnie szybciej i zbliża się do poziomu unijnego.

W UE-28 wzrósł on z 15,8 proc. w 2001 r. do 19,7 proc. w 2018 r. (czyli o 3,9 pkt. proc.), a w Polsce odpowiednio z 12,4 proc. do 17,1 proc. (o 4,7 pkt. proc.).

Za 30 lat co trzeci Europejczyk seniorem?

W 2050 r. osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły już 28,5 proc. obywateli UE. O ile liczba mieszkańców UE-28 wzrośnie z 513,4 mln w 2019 r. do 523,7 mln w 2050 r. (maksymalny poziom 525 mln ma osiągnąć w 2044 r.), to liczba mieszkańców Polski prawdopodobnie zmniejszy się w tym okresie z 38,0 mln do 34,9 mln.

Zdaniem analityków Eurostatu, ujemny przyrost naturalny nie będzie bowiem równoważony w Polsce przez imigrację.

Relacja osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 15-64 lat w UE w 2050 r. ma wynieść 49,9 proc.

Relacja osób w wieku 65 lat i więcej do osób w wieku 15-64 lat wynosiła w UE-28 w 2001 r. 23,5 proc., w 2018 r. wzrosła do 30,5 proc., a w 2050 r. ma wynieść 49,9 proc. O ile więc w 2001 r. na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym w UE przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym, to w 2050 r. będą przypadały zaledwie 2 osoby.

W Polsce proces ten będzie przebiegał nawet szybciej. Jesteśmy jednym z czterech krajów (obok Słowacji, Irlandii i Hiszpanii), w których powyższa relacja wzrośnie ponad dwukrotnie między latami 2018 i 2050.

W 2018 r. wyniosła ona w Polsce 25,3 proc., czyli na 1 osobę w wieku poprodukcyjnym przypadały 4 osoby w wieku produkcyjnym, ale w 2050 r. będą przypadały 2 osoby.

Słabe cyfrowe kompetencje Polaków

Wśród wielu zawartych w raporcie danych dotyczących osób starszych, zwracają uwagę informacje o niskim poziomie kompetencji cyfrowych tych osób. Przynajmniej w stopniu podstawowym posiada je w UE-28 tylko 25 proc. osób w wieku od 65 do 74 lat, podczas gdy w wieku od 25 do 64 lat – 59 proc. (w Polsce odpowiednio 8 proc. i 46 proc.).

Szczególnie duży dystans dzieli więc Polskę od średniej UE w przypadku osób starszych (trzykrotnie mniejszy odsetek). Wynika to m.in. z niskiego udziału uczestnictwa w kształceniu ustawicznym w Polsce.

Nieprzygotowani do opieki nad starszymi

Zjawisko starzenia się społeczeństw występuje niemal we wszystkich krajach rozwiniętych. Wynika ono ze zmniejszenia dzietności kobiet i wydłużania się ludzkiego życia.

W Polsce zjawisko to przebiega z pewnym opóźnieniem w stosunku do krajów UE-28 – zdecydowane obniżenie dzietności kobiet zanotowano w naszym kraju dopiero w latach 90. XX wieku – ale za to zdecydowanie szybciej.

Opóźnienie to jest jedną z przyczyn słabego przygotowania Polski do zmierzenia się z demograficznymi wyzwaniami starzejącego się społeczeństwa. Przykładem może być znikoma liczba lekarzy geriatrów i generalnie zbyt mała liczba personelu medycznego – komentują analitycy PIE.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

O wieku emerytalnym nie należy myśleć jak sto lat temu

Kategoria: Analizy
Na zapaść systemu emerytalnego mamy dwie recepty. Jedni mówią – zwiększmy dzietność, imigrację i/lub automatyzację, inni – podnieśmy wiek emerytalny. To drugie jawi się jako ważne dla kondycji przyszłej gospodarki. Może jednak takie podejście do problemu jest przestarzałe.
O wieku emerytalnym nie należy myśleć jak sto lat temu

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (25–29.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Praca dla uchodźczyń z Ukrainy

Kategoria: Analizy
Czy gdyby rozpętana przez Rosję wojna z Ukrainą trwała dłużej niż góra dwa miesiące lub gdyby z hipotetycznych dziś powodów powrót uchodźców do Ojczyzny był niemożliwy przez np. najbliższy rok, to czy bylibyśmy w stanie zapewnić im w Polsce pracę? Trudne pytanie, ale trzeba spróbować na nie odpowiedzieć.
Praca dla uchodźczyń z Ukrainy