Usługi przewozowe ze smartfona a wzrost liczby ofiar wypadków drogowych

W miejscach, w których popularne stały się usługi przewozowe oparte na mobilnych aplikacjach, nastąpił wzrost liczby ofiar śmiertelnych, liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy, a także zużycia paliwa oraz natężenia korków drogowych.
Usługi przewozowe ze smartfona a wzrost liczby ofiar wypadków drogowych

Chociaż mobilne usługi przewozowe oferowane przez firmy takie jak Uber i Lyft zapewniają wygodny transport i elastyczne możliwości pracy, nowe badanie sugeruje, że te korzyści wiążą się również z licznymi kosztami. Od czasu, gdy takie usługi zostały wprowadzone w 2010 roku, doszło do wzrostu liczby ofiar śmiertelnych wśród pasażerów pojazdów i pieszych, wzrostu zużycia paliwa oraz natężenia korków drogowych, natomiast spadła liczba pasażerów transportu publicznego.

Autorzy pracy The Cost of Convenience: Ride Hailing and Traffic Fatalities (NBER Working Paper 26783) dowodzą, że po wprowadzeniu tego rodzaju usług nastąpił wyraźny wzrost liczby zgonów wśród kierowców i pasażerów pojazdów silnikowych, jak również wśród pieszych i rowerzystów. Oznaczało to odwrócenie utrzymującego się od wielu dekad trendu spadkowego. Według amerykańskiego urzędu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego (National Highway Traffic Safety Administration), w momencie wprowadzenia mobilnych aplikacji umożliwiających korzystanie z usług przewozowych w Stanach Zjednoczonych notowane były rekordowo niskie poziomy śmiertelnych wypadków drogowych. Na podstawie analizy stopniowego wprowadzania mobilnych usług transportowych w największych obszarach metropolitalnych, John M. Barrios, Yael Hochberg oraz Hanyi Yi wykazali, że wzrost zgonów w wyniku wypadków drogowych jest skorelowany z pojawieniem się mobilnych usług transportowych, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.

„Uberyzacja” globalnego rynku przewozów osobowych

Naukowcy prześledzili liczbę wypadków drogowych oraz liczbę zgonów związanych z ruchem pojazdów silnikowych między 2010 a 2016 rokiem. Dostępne dane nie pozwalają na identyfikację wypadków związanych konkretnie z pojazdami i kierowcami realizującymi usługi przewozowe. Wzrost ogólnej liczby ofiar śmiertelnych obserwowany jest w przypadku osób podróżujących wszystkimi rodzajami pojazdów silnikowych, jak i osób niebędących kierowcami lub pasażerami pojazdów, w tym pieszych i rowerzystów. Zmiany te obserwowane są w odniesieniu do wszystkich dni tygodnia i wszystkich pór dnia.

Innym potencjalnym wytłumaczeniem tego trendu jest obserwowany w tym okresie wzrost wykorzystania smartfonów, który mógł skutkować większym rozproszeniem uwagi kierowców pracujących w usługach przewozowych, jak i pozostałych kierowców, a także pieszych. Badacze stwierdzili, że zwiększenie popularności smartfonów było dodatnio skorelowane z liczbą ofiar śmiertelnych, ale że nie może tłumaczyć całego odnotowanego wzrostu. Mobilne usługi przewozowe są powiązane z liczbą ofiar śmiertelnych nawet po uwzględnieniu wpływu wykorzystania smartfonów w danym obszarze metropolitalnym.

Firmy przewozowe subsydiują kierowców, aby ci pozostawali na drogach nawet w okresach mniejszego popytu na przejazdy.

Wydaje się, że popularyzacja mobilnych usług przewozowych doprowadziła również do zwiększenia różnych kosztów związanych z ruchem pojazdów, w tym liczby przejechanych kilometrów, zużycia paliwa oraz natężenia korków drogowych, mierzonych na podstawie liczby godzin spędzonych rocznie na drodze. Te wzrosty prawdopodobnie wynikają po części ze wzrostu liczby poruszających się po drogach pojazdów oferujących tego rodzaju usługi przewozowe. Firmy przewozowe subsydiują kierowców, aby ci pozostawali na drogach nawet w okresach mniejszego popytu na przejazdy. Wzrost popularności tego rodzaju usług przewozowych wiązał się również ze spadkiem wykorzystania transportu publicznego w dużych obszarach metropolitalnych, co sugeruje, że niektórzy pasażerowie wykorzystują mobilne usługi przewozowe zamiast transportu publicznego.

Naukowcy zastrzegają, że opisują jedynie skutki krótkoterminowe, które mogą ulec zmianie wraz z upływem czasu. Dla przykładu jakość jazdy może się poprawić, w miarę jak kierowcy zdobywać będą doświadczenie. Ponadto badacze wskazują, że omawiane usługi przewozowe mają szereg zalet, które mogą równoważyć ich koszty, w tym zapewnianie elastycznych opcji transportowych dla społeczności, w których dostęp do takich usług jest utrudniony, oraz zapewnianie możliwości podjęcia zatrudnienia pracownikom, których szanse na rynku pracy są poza tym ograniczone.

Artykuł pochodzi z The NBER Digest z lipca 2020 r.

Otwarta licencja


Tagi