„Uberyzacja” globalnego rynku przewozów osobowych

Adam Gwiazda

W ostatnich kilku latach nastąpił znaczny wzrost liczby firm zajmujących się przewozami osób. Na dalszy rozwój tego rynku duży wpływ wywierać będzie nie tylko konkurencja, lecz także polityka rządów poszczególnych państw i władz samorządowych.