• Obserwator Finansowy

MFW: Globalny PKB wzrośnie o 3,5 proc.

24.07.2017
Światowa gospodarka urośnie w tym roku o 3,5 proc., w przyszłym o 3,6 proc. Zmieni się jednak rozkład tego wzrostu. Lepiej wypadnie strefa euro, ale też Japonia, Chiny i kraje rozwijające się, gorzej Stany Zjednoczone – przewiduje MFW w lipcowej rewizji prognoz gospodarczych.
Obstfeld

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW (CC BY-NC-ND International Monetary Fund)

Maurice Obstfeld, główny ekonomista MFW (CC BY-NC-ND International Monetary Fund)

„Dla globalnych perspektyw wzrostu najważniejsze jest obniżenie perspektyw dla Stanów Zjednoczonych. W ciągu najbliższych dwóch lat wzrost USA powinien utrzymywać się powyżej długoterminowej stopy wzrostu. Obniżyliśmy jednak nasze prognozy zarówno dla 2017 roku, jak i 2018 roku do 2,1 proc., ponieważ polityka fiskalna w najbliższej perspektywie wydaje się być mniej ekspansywna, niż spodziewaliśmy się w kwietniu. To tempo jest jednak nadal znacznie lepsze niż słaby 1,6 proc. wzrost USA z 2016 roku” – pisze na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego Maurice Obstfeld, główny ekonomista Funduszu.

MFW ze względu na niepewność związaną z Brexitem, obniżył też prognozy PKB Wielkiej Brytanii do 1,7 proc. w tym roku i 1,5 proc. w przyszłym roku. Kolejne obszary niepewności to kraje o niskim i średnim dochodzie, które są eksporterami towarów i nadal dostosowują się do pogorszonych warunków wymiany międzynarodowej. Do tego dochodzi Ameryka Łacińska ze słabymi wynikami gospodarczymi i Afryka Subsaharyjska, która ma co prawda lepsze perspektywy niż przed rokiem, ale spodziewany wzrost PKB wciąż nie przekracza tam tempa wzrostu liczby ludności.

Maurice Obstfeld przyznaje, że tę prognozę może zmienić jeszcze silniejszy niż spodziewany wzrost w strefie euro, bowiem ryzyko polityczne się zmniejszyło. Jako czynnik ryzyka występują z kolei Chiny, które choć mają rosnąć o 6,7 proc. w tym roku i o 6,4 w przyszłym, to jednak wynik ten zbudują na szybkiej ekspansji kredytowej, która stwarza ryzyko dla stabilności finansowej.

Dla wielu gospodarek wschodzących źródłem niestabilności może być też zaostrzanie polityki pieniężnej przez główne banki centralne. MFW sugeruje, aby zbytnio się z tym nie spieszyć.

„Presja ze strony inflacji bazowej pozostaje niska w krajach rozwiniętych, a długoterminowe oczekiwania inflacyjne nie wskazują na wzrost powyżej celów, dlatego banki centralne powinny postępować ostrożnie w oparciu o dane ekonomiczne, zmniejszając ryzyko przedwczesnego zaostrzenia warunków finansowych” – podsumowuje Maurice Obstfeld.

Całość na stronie MFW

(Oprac. MP)


Tagi


Artykuły powiązane