FOR: Opóźniona reforma KRUS

Komisja Europejska w Rekomendacjach dla Polski podtrzymała zalecenie dotyczące wycofywania specjalnego systemu emerytalnego dla rolników, argumentując, iż KRUS tworzy zachęty dla drobnych producentów rolnych do pozostania w tym sektorze, co skutkuje ukrytym bezrobociem na obszarach wiejskich, negatywnie wpływa na produktywność oraz powiększa szarą strefę.

FOR: Opóźniona reforma KRUS

W dalszym ciągu nierozwiązana pozostaje kwestia reformy systemu zabezpieczenia społecznego rolników, pomimo zalecenia KE o włączeniu tej grupy zawodowej do systemu powszechnego (Komisja Europejska 2014) – przypomina w swoim komunikacie Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Ważnym krokiem w stronę reformy KRUS miało być, zapowiadane przez premiera na rok 2014, wprowadzenie rachunkowości podatkowej dla rolników w miejsce obecnego podatku rolnego. Niestety, zmiany zostały odsunięte w czasie, gdyż jak twierdzi wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak „Stworzymy tylko pewną mitręgę związaną z prowadzeniem ksiąg i wpływy do budżetu – zarówno budżetów samorządowych, jak i budżetu państwa – będą z tego tytułu mniejsze”.

Ponadto, Minister rolnictwa i rozwoju wsi nie przewiduje podejmowania prac w tym zakresie do końca kadencji. Podatek dochodowy miał zastąpić obecny podatek rolny, który nie ma nic wspólnego z dochodami osiąganymi z działalności rolniczej. Wciąż funkcjonujący podatek rolny jest naliczany w zależności od powierzchni gospodarstwa rolnego oraz jakości gleby, na której dane gospodarstwo się znajduje.

Wysokość proponowanego podatku dochodowego miała być tak ustalona, by był on neutralny zarówno dla budżetu państwa, jak i rolników. Poza tym, podatek dochodowy miał objąć tylko większe gospodarstwa rolne (powyżej 6 ha), więc nie ma podstaw by sądzić, że koszty transakcyjne (prowadzenia rachunkowości) w małych gospodarstwach byłyby relatywnie wysokie.

Wysokość świadczeń w KRUS – przypomina FOR – jest w minimalnym stopniu powiązana z wpłaconymi składkami. System ten w żaden sposób nie zachęca więc do wydłużania okresu aktywności zawodowej, ani do zwiększania płaconej składki. Co więcej, różnica między wysokością składki a wysokością świadczenia jest bardzo duża, co sprawia, że zamożni rolnicy są dotowani przez resztę społeczeństwa.

Opinię FOR w sprawie reformy KRUS można znaleźć tutaj


Tagi


Artykuły powiązane

Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wyniki prowadzonego w czasie pandemii badania, pokazują, że brytyjskie gospodarstwa domowe, obawiające się o swoją przyszłość finansową - w przypadku jednorazowej korzystnej zmiany dochodu -  zamierzają jednak wydać na konsumpcję więcej niż pozostałe.
Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji