Raport Center for Economic Research nt. protekcjonizmu

Ekonomiści z Center for Economic Policy Research w opublikowanym w tym tygodniu raporcie Global Trade Alert ostrzegają, że protekcjonizm może być przyczyną drugiej fali kryzysu.

Od września 2009 r. kilkadziesiąt państw wprowadziło 297 nowych regulacji mających na celu ochronę ich rynków przed załamaniem. Aż 184 z nich wprowadziły państwa z grupy G20. Wśród pozostałych państw są między innymi Chiny i Rosja. Natomiast zdaniem autorów Polska nie wprowadziła żadnych tego typu przepisów.

GTA Report 3


Tagi


Artykuły powiązane

Konwergencja na Bałkanach Zachodnich

Kategoria: Trendy gospodarcze
Od początku istnienia UE celem było zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, z naciskiem na obszary wiejskie, obszary dotknięte przemianami przemysłowymi, a także na regiony mające trudności z powodu degradacji środowiska naturalnego oraz problemów demograficznych.
Konwergencja na Bałkanach Zachodnich

Infrastruktura dobrej jakości

Kategoria: Analizy
Infrastruktura dobrej jakości to większe bezpieczeństwo, mniejsze obciążenie dla środowiska, bardziej skuteczne zapewnienie dóbr i usług publicznych, lepsze miejsca pracy. Od decyzji czy inwestować w dobrą czy marną infrastrukturę zależy w dużym stopniu powodzenie walki z nadciągającym kryzysem klimatycznym.  
Infrastruktura dobrej jakości

Russia optimistic despite economic downturn

Kategoria: Macroeconomics
After the spread of coronavirus caused a sudden drop in demand for oil, major oil countries, led by Saudi Arabia, came up with a plan to prevent further fall in prices. However, those plans were hindered by Russia whose economy has since then took a beating, but the leadership remains optimistic.
Russia optimistic despite economic downturn