Banki nadal bardzo ostrożnie udzielają kredytów

W drugim kwartale polskie banki złagodziły politykę kredytową dla przedsiębiorstw. Jednak są sektory – np. papierniczy, meblarski, metalowy, poligraficzny, którym nadal trudno będzie otrzymać finansowanie. Banki zaostrzają także kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych – wynika z ankiety NBP, przeprowadzonej wśród największych instytucji finansowych.
Banki nadal bardzo ostrożnie udzielają kredytów

CC BY Mike Lawrence

Banki nadal bardzo ostrożnie podchodzą do rozluźniania polityki kredytowej. Dlatego choć większość deklaruje, że w pierwszym i drugim kwartale złagodziły kryteria przyznawania finansowania przedsiębiorstwom, to na lepsze warunki mogą liczyć przede wszystkim duże firmy potrzebujące pieniędzy na krótki okres. Natomiast w drugim kwartale w porównaniu z pierwszym nastąpiło nieznaczne zaostrzenie polityki przyznawania kredytów długoterminowych małym i średnim firmom.

Banki, które zaostrzyły zasady przyznawania finansowania, tłumaczą to rosnącym ryzykiem. Za najbardziej niepewne branże uznały przemysł papierniczy, metalowy, meblarski, poligraficzny, włókienniczy, budowlany oraz logistykę, transport lądowy i sektor energetyczny.

Z ankiety NBP wynika również, że instytucje finansowe, z jednej strony, czekają na poprawę sytuacji na rynku nieruchomości, z drugiej obawiają się pogorszenia kondycji finansowej gospodarstw domowych. W pierwszym kwartale 40 proc. z nich zdecydowało się na zaostrzenie zasad udzielania kredytów mieszkaniowych, a 30 proc.  je złagodziło. Kolejne 15 proc. banków zamierza w tym kwartale ułatwić klientom dostęp do finansowania potrzeb mieszkaniowych. Równocześnie 85 proc. ankietowanych spodziewa się wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe, co tłumaczy stabilizacją cen na rynku nieruchomości.

W pierwszym kwartale spadł popyt na kredyty konsumpcyjne, co związane jest m.in. z zaostrzeniem kryteriów ich przyznawania. Banki przyznają, że w tym roku nie będzie łatwo o kredyty gotówkowe, bo to ten portfel w okresie spowolnienia gospodarczego psuje się najszybciej. Sygnalizują, że o gotówkę w kolejnych miesiącach może być jeszcze trudniej niż dotychczas.

Ankieta NBP badająca sytuację na rynku kredytowym została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2010 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wyniósł 84 proc.

Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych, II kwartał.

CC BY Mike Lawrence

Tagi


Artykuły powiązane

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Ceny mieszkań rosną, ale słabiej niż dochody nabywców

Kategoria: Analizy
Ceny nominalne nieruchomości w Warszawie i 6 największych miastach zbliżyły się do poziomów notowanych w latach 2006-2008, ale skorygowane o inflację wciąż były niższe niż w tamtym okresie. Silniej od cen mieszkań rosły też dochody gospodarstw domowych – pisze dr Piotr J. Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Ceny mieszkań rosną, ale słabiej niż dochody nabywców

Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii

Kategoria: Rynki kapitałowe
Obecny kryzys jest kryzysem sfery realnej gospodarki, który może, ale nie musi, przeistoczyć się w kryzys bankowy. Na szczęście w obecny kryzys polskie banki wchodzą dobrze przygotowane, z wysokimi buforami na kapitale, w ciężar których można absorbować straty – mówi prof. Marcin Liberadzki z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Polskie banki dobrze przygotowane na skutki pandemii