Autor: Marek Pielach

Dziennikarz Obserwatora Finansowego, specjalizuje się w makroekonomii i finansach publicznych

Regulator chce w Polsce „bezpiecznego fintechu”

85 barier dla rozwoju fintechu zidentyfikował zespół ekspertów z wielu instytucji zebrany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Trzy bariery już usunięto, a 58 jest w trakcie usuwania.
Regulator chce w Polsce „bezpiecznego fintechu”

CC BY Investment Zen

– Chciałbym abyśmy w przyszłości na bieżąco ze sobą współpracowali. Stworzyliśmy w KNF Innovation Hub, specjalną jednostkę dedykowaną rozwojowi innowacji finansowych i to jest dopiero początek. Będziemy się starali aby podmioty, w których pracują Polacy, aby podmioty zagraniczne które są zainteresowane naszym rynkiem działały też na polskiej licencji, abyśmy byli nie tylko hostem dla przedsiębiorstw, które działają na paszporcie europejskim, ale żebyśmy byli gospodarzem – mówił Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, otwierając prezentację raportu podczas Kongresu 590 w Jasionce.

– Promujemy secure fintech. I tym chcemy się wyróżniać również na arenie międzynarodowej. Wiele jurysdykcji i wielu nadzorców zabiega o innowacyjne podmioty, my chcemy się wyróżniać tym, że ten fintech będzie bezpieczny – dodawał Tomasz Piwowarski, dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w KNF.

Drogą do rozwoju tej branży ma być likwidacja szeregu barier: systemowych, płatniczych, kapitałowych, ubezpieczeniowych oraz tych dotyczących relacji z konsumentem i przetwarzania danych, a także dotyczących crowdfundingu.

Crowdfunding – szansa na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych

Czasem najlepszym działaniem jest przy tym powstrzymanie się od działania. Tak stało się w przypadku crowdfundingu. UKNF opracował, we współpracy z KPF, KPI i FinTech Poland, opisy zidentyfikowanych modeli crowdfundingu wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów prawa, ale nie starał się do tego prawa nic dodawać, aby uniknąć przeregulowania.

Tomasz Piwowarski podkreślał, że KNF poszedł śladem zagranicznych regulatorów i najpierw utworzył komórkę ds. fintech, potem Innovation hub, a na przyszłość zostawia sobie stworzenie piaskownicy regulacyjnej, w której podmioty z sektora fintech mogłyby w ograniczonym czasowo i przedmiotowo zakresie testować swoje innowacyjne rozwiązania bez konieczności posiadania pełnego zezwolenia na prowadzenie działalności.

Od razu odpowiedziano za to na problem długości postępowania. UKNF opracował szczegółowe opisy procesów licencyjnych i rejestrowych dotyczących fintech, a Ministerstwo Finansów wprowadziło w projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (w ramach implementacji PSD2) przepisy umożliwiające funkcjonowanie w Polsce tzw. małych instytucji płatniczych z uproszczonym trybem rejestracji.raport

Problemem nie powinien być już także brak wiążących stanowisk nadzoru. Na stronie internetowej KNF znajdują się opisy głównych obszarów innowacji finansowych wraz z listą stanowisk nadzoru, obowiązujących regulacji oraz najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Także podmioty nie nadzorowane przez KNF będą mogły teraz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Z drugiej strony wysyłanie danych do nadzorcy także powinno być łatwiejsze. Wymogi sprawozdawcze ma ułatwić RegTech, czyli rozwiązania mające wspierać gromadzenie i raportowanie danych, takie jak Big Data, automatyzacja procesów czy machine learning.

Do tego w toku prac zespołu wypracowano propozycje legislacyjne, które umożliwią instytucjom finansowym większą swobodę działania poprzez kanały elektroniczne. Już nie każdy dokument będzie musiał być papierowy.

I choć opis tych wszystkich barier i sposobów ich rozwiązania zajmuje lwią część 143 stronnicowego raportu, to ważniejsze jest chyba samo przesłanie, że polski regulator nie będzie dyskryminował działalności typu fintech, przeciwnie – stara się jej wyjść naprzeciw.

>>Raport na stronie KNF

CC BY Investment Zen

Otwarta licencja


Tagi