Autor: Jacek Ramotowski

Dziennikarz zajmujący się rynkami finansowymi, zwłaszcza systemem bankowym.

Rekordowy zysk banków w USA, lecz rośnie ryzyko kredytowe

Amerykańskie banki osiągnęły w ostatnim kwartale zeszłego roku 40,8 mld dolarów zysku netto, więcej o 11,9 proc. niż rok wcześniej. Był to również najlepszy ostatni kwartał roku w historii, a roczny zysk był najwyższy od czasów kryzysu. Rośnie jednak ryzyko kredytowe – ostrzega w cokwartalnym raporcie amerykański ubezpieczyciel depozytów FDIC.
Rekordowy zysk banków w USA, lecz rośnie ryzyko kredytowe

Infografika: Bogusław Rzepczak

Cały 2015 rok był również rekordowy. Zysk netto wszystkich ponad 6 tys. ubezpieczanych przez FDIC instytucji kredytowych i oszczędnościowych wyniósł 163,7 mld dolarów i był wyższy o 11,7 mld, czyli 7,5 proc. niż w 2014 roku. Zwrot z kapitału (ROE) amerykańskiego sektora wzrósł do 9,13 proc., a zwrot z aktywów (ROA) – do 1,03 proc.

Prawie dwie trzecie banków (63,6 proc.) odnotowało w 2015 roku wyższe zyski niż rok wcześniej. Spadł także odsetek instytucji przynoszących straty. 90,9 proc. wszystkich miało w ubiegłym roku zyski. Zaledwie 9,1 proc. banków poniosło straty – to najniższy odsetek od 1996 roku. Ich liczba spadła na koniec roku do 285, z 408 w 2014 roku i 2471 na koniec 2009 roku, gdy była ona rekordowa – podaje FDIC.

Zysk zeszłoroczny był wyjątkowo wysoki przede wszystkim dlatego, że banki zapłaciły mniej kar i odszkodowań w wyniku prowadzonych przeciw nim postępowań prawnych. Było to tylko 6,6 mld dolarów, aż o ponad dwie trzecie (67,6 proc.) mniej niż w poprzednim roku. W ostatnim kwartale 2015 roku koszty te były jeszcze niższe niż w odpowiednim kwartale 2014 r. i kilka dużych banków zapłaciło tylko 2,4 mld dolarów kar. Dzięki temu koszty pozaodsetkowe w IV kwartale spadły w porównaniu z poprzednim rokiem o 2,5 proc., do 105,8 mld dolarów.

Drugim powodem poprawy wyniku był wzrost akcji kredytowej. W ostatnim kwartale 2015 roku wartość kredytów i leasingu wzrosła o 197,3 mld dolarów, czyli o 2,3 proc., a w całym zeszłym roku wzrosła o 530,1 mld dolarów, czyli o 6,4 proc. Był to największy wzrost, jaki nastąpił w ciągu 12 kolejnych miesięcy od okresu pomiędzy połową 2007 a połową 2008 roku. FDIC podkreśla, że do tego wzrostu przyczyniły się w dużym stopniu lokalne instytucje (community banks), gdzie wzrost wyniósł 8,6 proc., a nie tylko wielkie holdingi finansowe czy globalne giganty.

Dzięki wzrostowi akcji kredytowej wynik odsetkowy w ostatnim kwartale 2015 roku był o 3,6 proc. wyższy niż w IV kwartale 2014 r. W całym 2015 roku wynik odsetkowy wzrósł do 432,1 mld dolarów, czyli o 2,2 proc., wskutek wzrostu przychodów odsetkowych o 1,9 proc. i spadku kosztów odsetkowych o 1,3 proc. Średnia marża odsetkowa netto wzrosła do 3,13 proc.

W całym 2015 roku poprawiła się też jakość aktywów, a koszty ryzyka spadły. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i leasingu wyniosły 37,1 mld dolarów, wobec 39,6 mld rok wcześniej.

Czwarty kwartał przyniósł jednak zmianę tego korzystnego trendu. Łączne odpisy wyniosły 10,6 mld dolarów, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem 2014 roku. W przypadku kredytów dla sektorów handlu i przemysłu były one aż o 43,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, a w przypadku kart kredytowych – o 5,6 proc. wyższe. W ten sposób średnie koszty ryzyka na koniec czwartego kwartału wzrosły do 0,49 proc. z 0,48 proc. rok wcześniej.

Co niepokojące, wzrost odpisów w ujęciu rok do roku nastąpił po raz pierwszy od II kwartału 2010 roku, a więc od czasu, kiedy amerykańskie banki były wciąż pod silną presją efektów wcześniejszego przekredytowania i kryzysowego tąpnięcia..

„Banki działają w trudnych warunkach. Dalszy wzrost przychodów może być powstrzymywany z powodu niskich marż odsetkowych. (…) Istnieją oznaki rosnącego ryzyka kredytowego, zwłaszcza wśród kredytów związanych z energetyką i rolnictwem. (…) Banki muszą zachować czujność w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, ryzykiem kredytowym oraz wobec zmieniających się warunków rynkowych” – powiedział cytowany w raporcie szef FDIC Martin Gruenberg.

Pełny raport wraz z załącznikami dostępny jest tutaj

Infografika: Bogusław Rzepczak

Tagi


Artykuły powiązane

Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Kategoria: Analizy
Trzy lata po kryzysie najstarszego banku włoskiego Banca Monte dei Paschi, ze Sieny, w którego ratowanie zaangażował się rząd, sytuacja włoskich banków jest nadspodziewanie dobra.
Banki włoskie wydobyły się z kryzysu

Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej

Kategoria: Analizy
W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nastąpiły znaczące zmiany w bankowości. Przed kryzysem w 2008 r. największy wzrost aktywów dotyczył kredytów mieszkaniowych, natomiast dziś zauważalny jest przede wszystkim wzrost kredytów gotówkowych „niecelowych”.
Ryzyko kredytowe dla banków z Europy Południowo-Wschodniej