MFW wprowadzi nowy instrument wsparcia niefinansowego

01.08.2017
Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że wprowadzi nowy instrument – tzw. instrument koordynacji polityki gospodarczej. Jego celem będzie wsparcie techniczne dla krajów, które znajdą się w kłopotach finansowych. Będzie on też wzmacniał wiarygodność wdrażanych programów reform gospodarczych.

(CC BY-NC-ND 2.0 Simone D. McCourtie, World Bank)


W ostatnich latach zmieniało się podejście MFW do udzielania wsparcia finansowego krajom członkowskim, ponieważ wzrastało znaczenie regionalnych form finansowania. Niemniej jednak zaangażowanie MFW jest nadal ważne ze względu na zapewnienie wiarygodności programów pomocowych i refom gospodarczych oraz minimalizowanie pokusy nadużycia.

Nowy instrument koordynacji polityki gospodarczej (policy coordination instrument, PCI) ma stać się częścią planu MFW na rzecz wzmocnienia globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego (Global Financial Safety Net, GFSN) i może zwiększyć skuteczność dotychczasowych instrumentów funduszu przez wspieranie bardziej efektywnej alokacji globalnych zasobów finansowych i przyczynianie się do poprawy koordynacji w ramach regionalnych porozumień finansowych.

Nowy instrument umożliwi funduszowi bardziej elastyczne wspieranie krajów bez tworzenia pełnego programu wsparcia finansowego, a krajom-beneficjantom – korzystanie z pomocy technicznej, czyli w praktyce doradztwa MFW. Kraj posiadający dostęp do PCI miałyby też większe szanse na dostęp do innych źródeł finansowania z banków i rynków obligacji.

Instrument będzie dostępny dla wszystkich członków MFW bez dodatkowych warunków (poza standardowymi wymogami w ramach pożyczek z funduszu), co ułatwi krajom ubieganie się o wsparcie w realizacji programów reform gospodarczych. MFW będzie nadal przeprowadzał przeglądy dotyczące postępów reform, ale ich harmonogram będzie bardziej elastyczny – tak, aby umożliwić krajom ich wdrożenie przed zakończeniem okresu obowiązywania PCI. Dodatkowo kraj, który będzie miał dostęp do instrumentu PCI, będzie miał także ułatwiony dostęp do zasobów finansowych MFW w ramach innych instrumentów pomocowych funduszu – w przypadku zaistnienia problemów z bilansem płatniczym.

Instrument PCI jest podobny do innego instrumentu MFW – instrumentu wsparcia polityki gospodarczej (policy support instrument, PSI), który jest dostępny tylko dla krajów członkowskich MFW o niskich dochodach i aby go otrzymać, należy spełnić wiele wymogów kwalifikacyjnych. Utrzymanie instrumentu PSI będzie zależało od wyników przeglądu instrumentów MFW dostępnych dla krajów o niskich dochodach, który jest planowany na przyszły rok.

Opis nowego instrumentu PCI można znaleźć tutaj.


Tagi


Artykuły powiązane

Popularne artykuły

test