Oko na gospodarkę: Spada koszt obsługi długu publicznego

Luksemburg, Szwajcaria, Niemcy, Japonia – w tych krajach ponad 80 proc. obligacji skarbowych ma już ujemną rentowność, czyli inwestorzy dopłacają za możliwość pożyczania rządom pieniędzy. Dotyczy to także strefy euro.

W Raporcie o inflacji NBP czytamy: „Obniżki stóp procentowych poniżej zera doprowadziły – obok prowadzonego równolegle przez EBC programu zakupu aktywów finansowych – do wyraźnego spadku kosztów obsługi długu publicznego.(…) Średnie koszty obsługi długu w krajach strefy euro w br. – zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej – wyniosą 2,3 proc. PKB, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż w 2013 roku”.

OKO Odsetek wartości obligacji skarbowych o ujemnej rentowności

OKO Odsetek wartości obligacji skarbowych o ujemnej rentowności

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Właśnie dokonuje się duży zwrot w polityce najważniejszych banków centralnych na świecie. Ściśle wiąże się z tym obserwowany wzrost rentowności obligacji rządowych, który rozpoczął się w 2021 r. i nabrał gwałtownego przyspieszenia w tym roku.
Koniec taniego pieniądza: nadchodzą trudniejsze czasy dla polityki fiskalnej?

Stopy procentowe nie reagują (pozytywnie) na wzrost długu publicznego

Kategoria: Analizy
Możliwość “wypychania” (crowding out) wydatków prywatnych przez rosnące wydatki publiczne jest poważnie rozważana na gruncie  teorii makroekonomii głównego nurtu (mainstream)  – szczególnie na gruncie monetaryzmu. Co mówią badania?
Stopy procentowe nie reagują (pozytywnie) na wzrost długu publicznego

Świat z inflacją za pan brat?

Kategoria: Analizy
Przy wysokim długu publicznym stabilność cen, czyli trzymanie inflacji w ryzach ma kardynalne znaczenie.
Świat z inflacją za pan brat?