• Obserwator Finansowy

Oko na gospodarkę: Spada koszt obsługi długu publicznego

16.07.2016
Luksemburg, Szwajcaria, Niemcy, Japonia – w tych krajach ponad 80 proc. obligacji skarbowych ma już ujemną rentowność, czyli inwestorzy dopłacają za możliwość pożyczania rządom pieniędzy. Dotyczy to także strefy euro.

W Raporcie o inflacji NBP czytamy: „Obniżki stóp procentowych poniżej zera doprowadziły – obok prowadzonego równolegle przez EBC programu zakupu aktywów finansowych – do wyraźnego spadku kosztów obsługi długu publicznego.(…) Średnie koszty obsługi długu w krajach strefy euro w br. – zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej – wyniosą 2,3 proc. PKB, czyli o 0,5 pkt proc. mniej niż w 2013 roku”.

OKO Odsetek wartości obligacji skarbowych o ujemnej rentowności

OKO Odsetek wartości obligacji skarbowych o ujemnej rentowności

Tagi


Artykuły powiązane