Otwarcie Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

„Usytuowanie kolegium w otoczeniu istniejących już silnych ośrodków naukowych kształcących astronomów stawia przed nim bardzo wysokie wymagania co do jakości kształcenia i badań. To jednocześnie ogromna szansa na wykorzystanie już istniejącego potencjału, a w efekcie synergii, także jego wzmacnianie. Zamierzamy stworzyć i wykorzystać warunki do współpracy ku wspólnej korzyści środowiska astronomicznego i naukowego w Polsce” – deklarował prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, dziekan nowo otwartego kolegium.
Otwarcie Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych, piąte i ostatnie z otwieranych w tym roku kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, swoją siedzibę znalazło w Toruniu – rodzinnym mieście słynnego astronoma. Uroczystość otwarcia odbyła się 21 grudnia 2023 r.

 „Kolegium ma ambicję uzupełnienia polskiego i w szczególności toruńskiego środowiska astronomicznego o nowe – w naszej ocenie nie dość wyeksponowane – obszary w polskiej astronomii. Stawiamy na udział polskich astronomów w europejskich i światowych projektach instrumentalnych, na badania w obszarach takich jak pozasłoneczne układy planetarne czy podstawy życia we wszechświecie, na astronomię opartą o duże bazy danych czy też multimessenger astronomy (astrononomię „wielu posłańców” – przyp. red.). […] Mamy świadomość skali stojących przed nami wyzwań, ale też potencjału toruńskiej astronomii i naszego kolegium, które posiada formułę odmienną od pozostałych instytucji” – kontynuował dziekan, wybitny astronom specjalizujący się w astrofizyce i odkrywca pozasłonecznych układów planetarnych.

Jakość, międzynarodowość, interdyscyplinarność

Nabór do Szkoły Doktorskiej zostanie rozpoczęty przez Kolegium w Toruniu w lutym 2024 r. Ma być symbolem naukowej innowacyjności, wyróżniać się wyjątkową ofertą w dziedzinie astronomii, a przed przyszłymi doktorantami otwierać niespotykane możliwości – czytamy na stronie szkoły.

Rektor uczelni dr Piotr Turek uchylił rąbka tajemnicy w kwestii przyszłorocznych planów i inicjatyw SGMK. Zapowiedział m.in. uruchomienie specjalnego programu, wspierającego studentów w rozwijaniu zainteresowań.

„Uczelnia będzie dawała studentom swoje wsparcie oraz środki, aby mogli rozwijać własne startupy. Zadbamy nie tylko o stronę teoretyczną, ale i praktyczną. Naszą intencją jest, aby nasi najlepsi studenci i doktoranci nie wyjeżdżali za granicę, tylko aby przedstawiciele renomowanych zagranicznych ośrodków przyjeżdżali do Polski i tutaj, dzieląc się wiedzą, oferowali jakość nauczania na najwyższym światowym poziomie. Mogę powiedzieć, że ten model edukacyjny się sprawdza. Ośrodki akademickie SGMK wywierają pozytywne wrażenie na zagranicznych wykładowcach, a to procentuje. Na studiach MBA >>Bankowość i system finansowy<< 50 proc. kadry stanowi już kadra międzynarodowa” – mówił Rektor.

Podkreślił, że tym co określa placówkę jest jakość, międzynarodowość i multidyscyplinarność. Wyjawił, że w przyszłym roku uruchomiony zostanie projekt, który połączy wszystkie działania pięciu kolegiów, a sercem intercyscyplinarnie podejmowanych przez nie działań ma być „międzynarodowy, dbający o najwyższą jakość kształcenia twór”. Szczegóły poznamy na konferencji prasowej 15 stycznia 2024 r.

Z myślą o przyszłości

„Zaprosimy Państwa także na I Kongres Futurologiczny z udziałem polskich i zagranicznych wybitnych przedstawicieli świata nauki. Od 8 do 11 kwietnia 2024 r. w Warszawie będziemy rozmawiali o nowoczesnych technologiach, przyszłości sztucznej inteligencji i bankowości, ale przede wszystkim o przyszłości edukacji i sposobach jej finansowania. Wspólnie zastanowimy się jak budować lepszą dla przyszłych pokoleń Polaków przyszłość” – dodał Rektor SGMK.

Zobacz również:
https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/podcast-dzisiaj-to-nie-ludzki-mozg-wyznacza-granice-rozwoju-nauki/

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest uczelnią publiczną, działającą pod auspicjami Akademii Kopernikańskiej. Jak informują jej przedstawiciele, jej misją jest umiędzynarodowienie polskiej nauki. Uczelnia proponuje programy współtworzone z naukowcami z takich placówek jak: Cambridge, Princeton, Oxford, Harvard, Stanford, MIT czy NASA. Placówka działa w ramach pięciu kolegiów: Nauk Medycznych w Olsztynie, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Filozofii i Teologii w Krakowie, Nauk Prawnych w Lublinie oraz Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu. Może nadawać stopnie naukowe we wszystkich pięciu dyscyplinach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.sgmk.edu.pl.

„Obserwator Finansowy” jest patronem medialnym Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

 

 

 

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Otwarcie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Kategoria: Społeczeństwo
Kolegium ma być elitarną międzynarodową szkołą doktorską, prowadzącą własne badania „przy pomocy tych, którzy będą w tej szkole wzrastać, którzy będą robić swoje doktoraty” – mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki podczas uroczystości inaugurującej działalność placówki.
Otwarcie Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Pierwsza inauguracja roku akademickiego Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Kategoria: Społeczeństwo
„Szkoła Główna Mikołaja Kopernika stanowić ma koło napędowe nauki polskiej, miejsce, w którym kształcą się wybitni doktoranci, przyszłe elity Rzeczpospolitej Polskiej” – mówił podczas listopadowej inauguracji szkoły Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.
Pierwsza inauguracja roku akademickiego Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika