BIK: Udział kred. opóźn. w spłacie ponad 90 dni wzrósł do 6,1 proc.

Udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 90 dni wzrósł na koniec sierpnia do 6,1 proc. całego portfela z 5,3 proc. na koniec 2022 roku – podaje Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Z kolei udział kredytów opóźnionych w spłacie ponad 30 dni na koniec sierpnia wynosił 7,1 proc. całego portfela wobec 6,2 proc. zanotowanego na koniec 2022 roku.

W przypadku kredytów mieszkaniowych udział wynosi odpowiednio: 4,0 proc. i 4,8 proc. wobec 3,3 proc. i 4,0 na koniec 2022 roku.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Kategoria: Usługi finansowe
Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany na polskim rynku kredytów hipotecznych i działania mające wspomóc kredytobiorców zachęcają do bliższego przyjrzenia się temu segmentowi kredytów, również na tle innych krajów UE.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kooperatywy - czy razem można więcej?

Kategoria: Analizy
Potrzeby mieszkaniowe należą do potrzeb absolutnie podstawowych i zgodnie z jednym z punktów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych każdy człowiek niezależnie od swoich dochodów czy majętności ma prawo do odpowiedniego ich zaspokojenia.
Kooperatywy - czy razem można więcej?