MF: Deficyt rach. bieżącego w III zmniejszył się do 1,2 proc. PKB

Deficyt rachunku bieżącego w ujęciu płynnego roku w marcu 2023 r. zmniejszył się do 1,2 proc. PKB – podało Ministerstwo Finansów.

„Według wstępnych danych deficyt rachunku bieżącego w marcu 2023 r. w ujęciu płynnego roku zmniejszył się do 1,2 proc. PKB. Saldo towarów odnotowało trzecią z rzędu miesięczną nadwyżkę, co było głównie wynikiem niskiej dynamiki importu. Eksport w dużym stopniu wspierany był nadal przez wzrost zagranicznej sprzedaży sektora motoryzacyjnego, zarówno gotowych pojazdów, jak i części do nich” – napisano.

MF podaje, że na saldo wymiany towarowej pozytywny wpływ miała też poprawa terms of trade. Nadwyżka usług, która obejmuje m.in. wydatki cudzoziemców planujących pozostać w Polsce krócej niż rok ustabilizowała się na poziomie 5,7 proc. PKB.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Kategoria: Analizy
Mikołaj Kopernik, znany przede wszystkim jako wybitny astronom, w historii zapisał się również jako ekonomista i jeden z pierwszych orędowników nowoczesnej polityki pieniężnej.
Mikołaj Kopernik na polskich znakach pieniężnych

Turecki Model Gospodarki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Gospodarka Turcji ciągle jest wystawiona na zagrożenia związane z niezrównoważonym rachunkiem obrotów bieżących, prowadzące do deprecjacji waluty i sprzyjające narastaniu inflacji. Ogłoszony ponad rok temu program o nazwie Turecki Model Gospodarki niekoniecznie zmniejszy owe zagrożenia.
Turecki Model Gospodarki

Deficyt na rachunku obrotów bieżących – nie taki straszny jak go malują

Kategoria: Trendy gospodarcze
W sierpniu mieliśmy do czynienia z dużym deficytem na rachunku obrotów bieżących. Wpływ na to miały przede wszystkim silne wzrosty cen surowców energetycznych, co wpłynęło na wzrost importu, a także wysokie wyniki finansowe przedsiębiorstw. O ile deficyt znacznie nie wzrośnie, to nie obawiałbym się go – uważa Jacek Kocerka, zastępca dyrektora w Departamencie Statystyki NBP.
Deficyt na rachunku obrotów bieżących – nie taki straszny jak go malują