MF: W X ’23 udział inwestorów zagr. w SPW +0,4 mld zł mdm

Udział inwestorów zagranicznych w polskich obligacjach w październiku 2023 r. wzrósł o 0,4 mld zł mdm i wyniósł 130,1 mld zł – poinformował w komunikacie resort finansów.

„W październiku 2023 r. zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 7,8 mld zł i wyniosło 943,8 mld zł. Złożył się na to spadek zadłużenia wobec banków (w tym NBP) o 1,4 mld zł (do 485,7 mld zł) oraz przyrost zadłużenia wobec krajowych inwestorów pozabankowych i nierezydentów o odpowiednio 8,7 mld zł (do 328,1 mld zł) i 0,4 mld zł (do 130,1 mld zł)” – napisano.

„W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się do 51,5 proc. z 52,0 proc. w poprzednim miesiącu (wobec 49,4 proc. na koniec grudnia 2022 r.), a udział inwestorów pozabankowych zwiększył do 34,8 proc. z 34,1 proc. (33,7 proc. na koniec grudnia 2022 r.). Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW zmniejszył się natomiast do 13,8 proc. z 13,9 proc. na koniec września (16,9 proc. na koniec grudnia 2022 r.)” – dodano.

tus/ osz/


Artykuły powiązane

Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
Agresja Rosji na Ukrainę i kolejno nakładane pakiety sankcji gospodarczych na Rosję przez kraje UE oraz narastający w Europie kryzys energetyczny i gazowy 2022 r. zmusiły wiele europejskich państw do podjęcia działań na rzecz dywersyfikacji dostaw i rozwoju infrastruktury do importu LNG. Unia Europejska stanęła więc przed wyzwaniem luki podażowej powstałej po rezygnacji z dostaw gazu z Rosji.
Kryzys na rynku gazu ziemnego i prognozy na przyszłość

Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przez dziesięciolecia Rosja była dla Polski dominującym dostawcą ropy naftowej, gazu ziemnego, produktów naftowych oraz węgla. Już po roku od rozpoczęcia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie Polska przestała jednak importować z Rosji najważniejsze surowce energetyczne. Zostały one zastąpione przez paliwa pochodzące z innych krajów. Dane statystyk handlu zagranicznego wskazują, że przedmiotem importu z Rosji pozostał obecnie tylko gaz LPG.
Paliwa z Rosji na cenzurowanym

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie