MFW: NBP powinien poprawić transparentność interwencji FX

Narodowy Bank Polski powinien poprawić transparentność w kwestii interwencji walutowych – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie po konsultacjach z polskim rządem i instytucjami finansowymi.

„NBP powinien także poprawić transparentność w kwestii interwencji walutowych. NBP dokonał sprzedaży walut na początku marca 2022 r. w kontekście zaburzonych warunków rynkowych na początku wojny. Interwencje FX powinny nadal być ograniczone do okresów zaburzeń na rynkach. Bank centralny powinien także ujawnić informację o skali interwencji – z rozsądnym opóźnieniem, zgodnie z najlepszymi praktykami” – ocenia MFW.

Na początku marca 2022 r. NBP kilkukrotnie informował o sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote, nie ujawniając skali zaangażowania na FX.

RPP regularnie informuje w komunikatach po posiedzeniu, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Bilans a wynik finansowy NBP

Kategoria: Analizy
Bank centralny postrzegany jest głównie przez pryzmat celów i zadań, jakie wykonuje, określających jego funkcje pełnione w gospodarce. Rzadziej jednak patrzy się na niego, jak na jednostkę gospodarczą, której działalność jest widoczna w bilansie, a jej efekty odzwierciedlone w jego rachunku zysków i strat.
Bilans a wynik finansowy NBP

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie