NBP: W marcu ’24 inflacja bazowa wyniosła 4,6 proc. rdr

Inflacja bazowa w marcu 2024 r. obniżyła się do 4,6 proc. rdr wobec 5,4 proc. w lutym 2024 r., a w ujęciu miesiąc do miesiąca nadal wynosiła 0,5 proc. tak jak w poprzednim miesiącu – podał Narodowy Bank Polski.

Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja w marcu:

– po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,8 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;

– po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4 proc., wobec 4,5 proc. miesiąc wcześniej;

– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,6 proc., wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej;

– tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej.

Wskaźnik CPI w marcu 2024 r. wyniósł 2,0 proc. rdr i 0,2 proc. mdm, wobec 2,8 proc. rdr i 0,3 proc. mdm w lutym 2024 r.

jz/ asa/


Artykuły powiązane

Unia Europejska a bezpieczeństwo żywnościowe

Kategoria: Sektor niefinansowy
Zagadnienie bezpieczeństwa żywności może być rozpatrywane z wielu perspektyw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na kilka interesujących inicjatyw Unii Europejskiej oraz na problem marnotrawstwa żywności.
Unia Europejska a bezpieczeństwo żywnościowe

Bezpieczeństwo żywnościowe a ceny żywności

Kategoria: Trendy gospodarcze
O rynku rolno-spożywczym, bezpieczeństwie żywnościowym, łańcuchach dostaw, sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie mówi dr Jakub Olipra, starszy ekonomista banku Crédit Agricole i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Bezpieczeństwo żywnościowe a ceny żywności