W XI wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce wyniósł 48,7 pkt

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w listopadzie 2023 r. wyniósł 48,7 pkt wobec 44,5 pkt w październiku – podał S&P Global.

„Listopadowe dane PMI dotyczące Polski zebrane przez S&P Global wskazują, że sektor przemysłowy osiągnął punkt zwrotny. Mimo dalszego spadku liczby nowych zamówień i wielkości produkcji, znacznemu obniżeniu uległo samo tempo tego spadku. Tymczasem nastroje dotyczące najbliższych 12 miesięcy były najlepsze od początku 2022 r. Znacznie wolniej w badanym miesiącu spadało także zatrudnienie, zaległości w realizacji zamówień oraz aktywność zakupowa. Na ogólne ożywienie popytu w Europie i na świecie wskazuje ponowne wydłużenie czasu realizacji dostaw oraz pierwszy wzrost średnich cen surowców od ośmiu miesięcy” – napisano w komentarzu do badania.

Najnowszy odczyt wskazuje, że warunki prowadzenia działalności w sektorze przemysłowym uległy pogorszeniu dziewiętnasty miesiąc z rzędu, jednocześnie jednak tempo tego spadku było w listopadzie najwolniejsze w całym okresie spadkowym.

„Co więcej, wzrost wskaźnika PMI miesiąc do miesiąca o 4,2 pkt był najwyższy w 25-letniej historii badania (z wyłączeniem pandemicznych miesięcy od maja do lipca 2020 r.)” – napisano.

Jak wskazują autorzy raportu, w listopadzie 2023 r. warunki popytowe zbliżyły się do stabilizacji.

„Chociaż liczba nowych zamówień spadła dwudziesty pierwszy miesiąc z rzędu – co stanowi drugi pod względem długości okres spadkowy w historii badania – to jednak tempo tego spadku uległo spowolnieniu do najsłabszego w całej sekwencji. Co więcej, wskaźnik liczby nowych zamówień odnotował największy wzrost w historii badania, jeśli nie uwzględniać odbicia związanego z pandemią w maju i czerwcu 2020 r. Podobny trend był widoczny w przypadku liczby nowych zamówień eksportowych. Niektóre firmy zgłosiły ożywienie popytu z rynków UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy” – napisano.

W listopadzie 2023 r. znacznej poprawie uległy nastroje polskich producentów dotyczące przyszłej produkcji.

„Optymizm mocno wzrósł po raz drugi w ciągu trzech miesięcy, osiągając najwyższy poziom od lutego 2022 r., czyli od okresu tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. Pozytywne przewidywania producentów związane były z inwestycjami w nowe produkty i moce produkcyjne, poprawą warunków gospodarczych w Europie, napływem nowych klientów i spadkiem inflacji” – napisano.

Autorzy badania oceniają, że ostatnia dynamika PMI wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo powrotu do obszaru wzrostu w grudniu 2023 r.

„Główny wskaźnik pozostaje na poziomie poniżej 50,0 pkt, ale ostatnia dynamika wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo powrotu do obszaru wzrostu w grudniu. W listopadzie 2023 r. niemal ustabilizowała się liczba nowych zamówień – spadek tego wskaźnika był najmniejszy od marca 2022 r. Zgodnie z tą tendencją, prognozy przedsiębiorców z sektora przemysłowego na najbliższe 12 miesięcy są najlepsze od lutego 2022 r., czyli od okresu bezpośrednio poprzedzającego pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę” – napisano w raporcie.

pat/ osz/


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (02–06.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (16–20.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie