W co inwestują polskie przedsiębiorstwa?

W budynki i grunty inwestują najczęściej przedsiębiorstwa z Pomorza, w środki transportu – z Podlasia, a w nowe technologie – z Opolszczyzny. Mapę inwestycji sporządził Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).
W co inwestują polskie przedsiębiorstwa?

Jesienią 2018 r. PIE przeprowadził badania wśród 600 przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. Przedmiot badania stanowiły rodzaj realizowanych i planowanych inwestycji oraz ich zróżnicowanie regionalne.

Środki trwałe na zachodzie

Inwestowanie w budynki i budowle, co można określić jako inwestycje twarde, deklaruje aż 77 proc. przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, 43 proc. z kujawsko-pomorskiego i 38 proc. z wielkopolskiego. W pozostałych województwach Polski ten rodzaj inwestycji nie przekracza 30 proc. wskazań. Zakupów gruntów i nieruchomości dokonują głównie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego (54 proc).

Inwestowanie w środki transportu, co także można zaliczyć do twardych inwestycji, charakteryzuje firmy z województw: podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego.

Najwięcej inwestycji miękkich na Opolszczyźnie

Wdrożenie nowych technologii, co z kolei należy do tzw. inwestycji miękkich, deklarują przede wszystkim firmy z województw: opolskiego (71 proc.) i warmińsko-mazurskiego (63 proc.). Podobnie, inwestycje w pracowników, w postaci szkoleń dominują w województwach: lubelskim (83 proc.), śląskim (78 proc.), podlaskim (77 proc.), łódzkim (51 proc.), wielkopolskim (42 proc.).

Działania marketingowe w ramach inwestycji miękkich najbardziej popularne są wśród przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz warmińsko mazurskiego, natomiast dużo rzadziej deklarowane są przez przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Zwraca uwagę stosunkowo wysoki odsetek polskich firm inwestujących w nowoczesne technologie oraz szkolenia. Działania te zwiększają nie tylko konkurencyjność firm, ale również podnoszą poziom profesjonalizacji działań oraz sytuują firmy w kategorii przedsiębiorstw nowoczesnych.

Za zdecydowanie pozytywne zjawisko trzeba zatem uznać fakt, że procesy unowocześniania przedsiębiorstw dotyczą również firm zlokalizowanych w regionach słabszych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego (np. warmińsko-mazurskie lub świętokrzyskie).

Zwiększa to szanse na zrównoważony rozwój kraju.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Turystyka napędza gospodarkę

Kategoria: Trendy gospodarcze
W sektorze turystycznym wytwarzane jest ponad 6 proc. polskiego PKB. Zapewnia on pracę dla ponad 700 tys. osób. Ożywienie turystyki krajowej, większa liczba imprez masowych, ale też wyższa produkcja np. jachtów przyczyniają się do rozwoju tej branży.
Turystyka napędza gospodarkę

Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Kategoria: VoxEU
Firmy eksportujące wdrażają innowacje częściej niż te, które działają wyłącznie na rynku krajowym, a także czerpią ze swoich innowacji większe korzyści ekonomiczne. Taryfy celne mogą nie tylko wpływać na działalność firmy na rynkach zagranicznych, ale także na jej aktywność badawczo-rozwojową.
Ekspozycja na rynki eksportowe sprzyja innowacjom

Ekologia martwi i intryguje, ale nie skłania do poświęceń

Kategoria: Analizy
Polacy powinni jak najszybciej zmienić nawyki na bardziej przyjazne środowisku, inaczej nawet najlepsze przepisy i programy środowiskowe mogą okazać się nieskuteczne w walce z zalewem śmieci i zanieczyszczeniem powietrza.
Ekologia martwi i intryguje, ale nie skłania do poświęceń