W co inwestują polskie przedsiębiorstwa?

W budynki i grunty inwestują najczęściej przedsiębiorstwa z Pomorza, w środki transportu – z Podlasia, a w nowe technologie – z Opolszczyzny. Mapę inwestycji sporządził Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).
W co inwestują polskie przedsiębiorstwa?

Jesienią 2018 r. PIE przeprowadził badania wśród 600 przedsiębiorstw małych, średnich i dużych. Przedmiot badania stanowiły rodzaj realizowanych i planowanych inwestycji oraz ich zróżnicowanie regionalne.

Środki trwałe na zachodzie

Inwestowanie w budynki i budowle, co można określić jako inwestycje twarde, deklaruje aż 77 proc. przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, 43 proc. z kujawsko-pomorskiego i 38 proc. z wielkopolskiego. W pozostałych województwach Polski ten rodzaj inwestycji nie przekracza 30 proc. wskazań. Zakupów gruntów i nieruchomości dokonują głównie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego (54 proc).

Inwestowanie w środki transportu, co także można zaliczyć do twardych inwestycji, charakteryzuje firmy z województw: podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego oraz zachodniopomorskiego.

Najwięcej inwestycji miękkich na Opolszczyźnie

Wdrożenie nowych technologii, co z kolei należy do tzw. inwestycji miękkich, deklarują przede wszystkim firmy z województw: opolskiego (71 proc.) i warmińsko-mazurskiego (63 proc.). Podobnie, inwestycje w pracowników, w postaci szkoleń dominują w województwach: lubelskim (83 proc.), śląskim (78 proc.), podlaskim (77 proc.), łódzkim (51 proc.), wielkopolskim (42 proc.).

Działania marketingowe w ramach inwestycji miękkich najbardziej popularne są wśród przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz warmińsko mazurskiego, natomiast dużo rzadziej deklarowane są przez przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Zwraca uwagę stosunkowo wysoki odsetek polskich firm inwestujących w nowoczesne technologie oraz szkolenia. Działania te zwiększają nie tylko konkurencyjność firm, ale również podnoszą poziom profesjonalizacji działań oraz sytuują firmy w kategorii przedsiębiorstw nowoczesnych.

Za zdecydowanie pozytywne zjawisko trzeba zatem uznać fakt, że procesy unowocześniania przedsiębiorstw dotyczą również firm zlokalizowanych w regionach słabszych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego (np. warmińsko-mazurskie lub świętokrzyskie).

Zwiększa to szanse na zrównoważony rozwój kraju.

Oprac. DR

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową, która stała się integralną częścią społeczeństwa oraz przetrwania europejskich i amerykańskich firm. Unia Europejska pozostaje jednak w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw.
Cyfryzacja przedsiębiorstw w czasie pandemii COVID-19