globalizacja

Jeff Immelt, dyrektor generalny General Electric (CC BY-NC 2 JD Lasica)
CC BY-NC-ND Oliver Degabriele)
Linda Yueh (Fot. NBP)
Migranci ułatwiają firmom nawiązywanie kontaktów w ich macierzystych krajach (CC BY-NC-ND aaron gilson)
kostka2
Narenda Modi, przyszły premier Indii (CC BY-SA narendamodiofficial)
Adam Minter (Fot. archiwum A. Mintera)
(CC By NC Hannes Rinkl)
(CC By SA Marcel Pajda)
Durban w Republice Południowej Afryki (CC BY-NC-ND Kleinz1)
test